Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 101987

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Báo cáo, thống kê 106/BC-TT 13-02-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 02/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2018.
Báo cáo, thống kê 42/BC-TT 12-01-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 01/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2018.
Báo cáo, thống kê 816/BC-TT 30-11-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Báo cáo, thống kê 760/BC-TT 13-11-2017 Báo cáo công tác thanh tra tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2017.
Báo cáo, thống kê 679/BC-TT 13-10-2017 Báo cáo công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017.
Báo cáo, thống kê 605/BC-TT 06-09-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2017.
Báo cáo, thống kê 561/BC-TT 14-08-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2017.
Báo cáo, thống kê 488/BC-TT 13-07-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2017.
Báo cáo, thống kê 381/BC-TT 06-06-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Báo cáo, thống kê 309/BC-TT 12-05-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2017.
Báo cáo, thống kê 242/BC-TT 14-04-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2017.
Báo cáo, thống kê 120/BC-TT 06-03-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017.
Báo cáo, thống kê 77/BC-TT 13-02-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02/2017 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2017
Báo cáo, thống kê 27/BC-TT 13-01-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 01/2017 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2017.

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê