Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 104757

Báo cáo - Thống kê Báo cáo - Thống kê

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
609/BC-TT 06-09-2018 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý 4/2018. 1-lượt Xem
549/BC-TT 14-08-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2018. 1-lượt Xem
473/BC-TT 13-07-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2018. 3-lượt Xem
375/BC-TT 06-06-2018 Báo cáo công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 0-lượt Xem
303/BC-TT 14-05-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018. 1-lượt Xem
236/BC-TT 13-04-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 4/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2018. 2-lượt Xem
148/BC-TT 06-03-2018 Báo cáo công tác thanh tra quý I/2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2018. 4-lượt Xem
106/BC-TT 13-02-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 02/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2018. 3-lượt Xem
42/BC-TT 12-01-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 01/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2018. 2-lượt Xem
816/BC-TT 30-11-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 7-lượt Xem
760/BC-TT 13-11-2017 Báo cáo công tác thanh tra tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2017. 4-lượt Xem
679/BC-TT 13-10-2017 Báo cáo công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017. 1-lượt Xem
605/BC-TT 06-09-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2017. 10-lượt Xem
561/BC-TT 14-08-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2017. 3-lượt Xem
488/BC-TT 13-07-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2017. 0-lượt Xem
381/BC-TT 06-06-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 0-lượt Xem
309/BC-TT 12-05-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2017. 0-lượt Xem
242/BC-TT 14-04-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2017. 0-lượt Xem
120/BC-TT 06-03-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017.
77/BC-TT 13-02-2017 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02/2017 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2017 0-lượt Xem

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê