Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 110506

Báo cáo - Thống kê Báo cáo - Thống kê

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
254/BC-TT 14-10-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. 2-lượt Xem
217/BC-TT 06-09-2019 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2019. 3-lượt Xem
200/BC-TT 14-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. 5-lượt Xem
178/BC-TT 12-07-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019. 4-lượt Xem
134/BC-TT 07-06-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 5-lượt Xem
112/BC-TT 14-05-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019. 7-lượt Xem
83/BC-TT 12-04-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019. 4-lượt Xem
43/BC-TT 06-03-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019. 7-lượt Xem
32/BC-TT 14-02-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019. 5-lượt Xem
12/BC-TT 14-01-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2019. 1-lượt Xem
382/BC-TT 30-11-2018 Báo cáo công tác thanh tra năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 19-lượt Xem
788/BC-TT 14-11-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2018. 2-lượt Xem
708/BC-TT 12-10-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2018. 2-lượt Xem
609/BC-TT 06-09-2018 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý 4/2018. 16-lượt Xem
549/BC-TT 14-08-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2018. 7-lượt Xem
473/BC-TT 13-07-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2018. 3-lượt Xem
375/BC-TT 06-06-2018 Báo cáo công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 0-lượt Xem
303/BC-TT 14-05-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018. 1-lượt Xem
236/BC-TT 13-04-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 4/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2018. 2-lượt Xem
148/BC-TT 06-03-2018 Báo cáo công tác thanh tra quý I/2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2018. 4-lượt Xem

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê