Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2021
19/03/2021

      Quý I năm 2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) như: Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-TT ngày 28/01/2021 thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của cơ quan và triển khai cho cán bộ, công chức tổ chức thực hiện; phân công một Phó Chánh Văn phòng và công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

      Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC đã tiếp nhận trong quý I là 19 hồ sơ, gồm trực tiếp 13; qua dịch vụ bưu chính 06; không phát sinh hồ sơ trực tuyến. Kết quả đã giải quyết 16/19 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn 02, đúng hạn 14; đang giải quyết 03 hồ sơ (trong hạn), không có hồ sơ quá hạn. Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 02 hồ sơ.

      Tất cả hồ sơ giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa (19 hồ sơ); không phát sinh hồ sơ giải quyết theo cơ chế  một cửa liên thông.

      Trong quý I, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện TTHC về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp xã (05 đơn vị) thông qua việc kiểm tra công tác tiếp dân đột xuất đối Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Qua kiểm tra, các đơn vị đều có niêm yết các TTHC về giải quyết khiếu nại, tố cáo đầy đủ theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 và Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc thực hiện TTHC đảm bảo đúng quy trình, thời hạn giải quyết.

Báo cáo số 249/BC-TT ngày 19/3/2021 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

                                                                                                                                                                                    Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>