Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2021
18/06/2021

      Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong quý II năm 2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 19 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), gồm: trực tiếp 12, qua dịch vụ bưu chính công ích 07 và 03 hồ sơ kỳ trước chuyển sang, nâng tổng số hồ sơ giải quyết TTHC trong kỳ là 22. Tất cả hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa. Kết quả đã giải quyết 20/22 hồ sơ. Trong đó, 06 hồ sơ giải quyết trước hạn, 12 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 02 hồ sơ trễ hạn; 02 hồ sơ đang giải quyết.

      Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, Thanh tra tỉnh Tiền Giang quán triệt trong nội bộ cơ quan và triển khai Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ công chức. Trong quý, Chánh Thanh tra tham gia cùng Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần 1 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo chủ trương cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì đối thoại trực tiếp với công dân đi khiếu nại, tố cáo kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ gồm 04 lượt với 10 người.

      Trong quý II, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 công bố Danh mục 04 TTHC trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng (thay thế 05 TTHC về phòng, chống tham nhũng được công bố tại Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/3/2018).

      Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện TTHC về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã qua việc kiểm tra công tác tiếp dân đột xuất đối Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định. Trong quý, đã tiến hành kiểm tra 13 đơn vị. Qua kiểm tra, các đơn vị đều có niêm yết các TTHC về giải quyết khiếu nại, tố cáo đầy đủ theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 và Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Báo cáo số 584/BC-TT ngày 18/6/2021 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

                                                                                                                                                                  Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>