Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2021
01/10/2021

      Tiếp tục thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong quý III/2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát TTHC đạt kết quả chủ yếu sau:

      - Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-TTCP ngày 29/7/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã dự thảo quyết định, trình UBND tỉnh ban hành về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      - Trong quý III, đã tiếp nhận 11 hồ sơ, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 09 (trực tuyến: 00; trực tiếp: 00; qua dịch vụ bưu chính: 09); số từ kỳ trước chuyển qua: 02. Kết quả đã giải quyết: 11/11 hồ sơ gồm: giải quyết trước hạn: 09, quá hạn: 02. Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: 05/11 hồ sơ.

      Tất cả hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa.

      - Trong quý III năm 2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang không tiến hành kiểm tra việc thực hiện TTHC về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện, cấp xã do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

      - Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ theo Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC và Giấy mời số 426/GM-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC, Thanh tra tỉnh Tiền Giang cử 02 công chức được giao nhiệm vụ phụ trách công tác kiểm soát TTHC tham dự.

      - Trong kỳ báo cáo không có trường hợp kiến nghị, phản ánh về nội dung và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Báo cáo số 878/BC-TT ngày 20/9/2021 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

                                                                                                                                                                               Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>