Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương
18/01/2016

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 01 năm 2016,Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra việcthực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng,chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Công Thương.

Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương

       (Trưởng Đoàn Lê Đăng Hưng thừa ủy quyền Chánh Thanh tra công bố kết luận)


            Chủ trì buổilàm việc là ông Nguyễn Văn Mười - P. Chánh Thanh tra tỉnh và cùng các thànhviên Đoàn thanh tra tham dự công bố Kết luận thanh tra; về phía đơn vị đượcthanh tra có ông Ngô Văn Tuấn - Giám đốc cùng các P. Giám đốc và lãnh đạo cácPhòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

Ông Lê Đăng Hưng - Trưởng đoàn thanh tra thừa ủyquyền của Chánh thanh tra tỉnh công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 66/KL-TTngày 31/12/2015, kết luận đã chỉ ra các ưu, khuyết điểm và những quyết định xử lý, kiến nghị chấnchỉnh như sau:

* Ưu điểm

- Trong giai đoạn thanh tra, Giám đốc Sở CôngThương đã lãnh đạo, điều hành xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện hoànthành kế hoạch về thanh tra hành chính và chuyên ngành; tổ chức tốt công táctiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác tuyên truyền, phổbiến các quy định của pháp luật về PCTN, triển khai thực hiện có hiệu quả mộtsố giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: kê khai minh bạch tài sản và thu nhập,quy chế chi tiêu nội bộ, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, trong hoạtđộng của cơ quan, cải cách hành chính và báo cáo về công tác PCTN.

- Cơ chế hoạt động, tổ chức hệ thống quản lý và điều hành ngày càng được hoànthiện; các quy trình, quy chế, thủ tục, chính sách nội bộ được ban hành và ápdụng thống nhất, bộ máy vận hành ngày càng linh hoạt, từng bước đáp ứng yêucầu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đượcđẩy mạnh, hàng năm đã pháthiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm phục vụ yêu cầu quản lý trên các các lĩnh vực hóa chất, thực phẩm, mua bánđiện, năng lượng tiết kiệm, giấy phép hoạt động điện lực, sản xuất, kinh doanhphân bón...tăng cường nângcao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và góp phần vào công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong tầng lớp nhândân, doanh nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

* Khuyết điểm, sai phạm:

- Chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao, báo cáocủa thành viên Đoàn thanh tra, của Trưởng đoàn thanh tra chưa đầy đủ theo nộidung phân công, kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhận xét đánh giá đề xuất xử lý;văn bản kết luận của người có thẩm quyền chưa xác định mức độ sai phạm, trách nhiệm cá nhân để xử lý và kiến nghị xử lý cụ thể.

- Quá trình tổ chức lãnhđạo, quản lý và điều hành của Giám đốc Sở nhấtlà trong chỉ đạo phối hợp kiểm tra xử phạt VPHC theo thẩm quyền chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, không nhất quán và chưa đúng quy định của phápluật đối với các sai phạm của đối tượng, làm giảm tính răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm về sản xuất hàng hóa kémchất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

- Còn nhiều sai phạm về quản lý tài chính trong quá trình chỉ đạo, điều hành góithầu tổ chức Hội chợ công nghiệp và nông thôn năm 2014 tại Tiền Giang.

* Quá trình thanhtra đã xử lý thu hồi số tiền bị thất thoát là 730.997.100đ đối với Công ty Công ty Cổ phần tập đoàn thương mại vàtruyền thông Bắc Hà trong việc nghiệm thu thi công và cung ứng dịch vụ Hội chợcông nghiệp và nông thôn năm 2014 tại Tiền Giang; kiến nghị người có thẩm quyềnxử lý 8 cá nhân có khuyết điểm sai phạm; kiến ngghị chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm sai phạm màĐoàn thanh tra đã chỉ ra trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáovà PCTN; Chấp hành nghiêm LuậtThanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp quy có liên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ đượcgiao.

Kết luận chỉ đạo tại buổi công bố, ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chánh Thanhtra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương phải xây dựng kế hoạch thực hiện Kếtluận thanh tra, niêm yết Kết luận thanh tra trong thời gian 15 ngày liên tụctại cơ quan; việc niêm yết phải lập biên bản, hết thời gian niêm yết phải và cóbáo cáo về Thanh tra tỉnh theo dõi. Giao Trưởng Phòng Kiểm tra Giám sát xử lý sau thanhtra (cơ quan Thanh tra tỉnh) giúp Chánh Thanh tra tỉnh kiểm tra đôn đốc việcthực hiện các quyết định xử lý, kiến nghị xử lý đã có hiệu lực pháp luật để báocáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>