Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Châu Thành
10/11/2015

Ngày 03/11/2015,Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra việcthực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng,chống tham nhũng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh TiềnGiang

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Châu Thành
                       (Ông Lê Đăng Hưng-Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Kết luận)

Ông Nguyễn Văn Mười - P.Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Văn Bé Hai - Chủ tịch UBND huyện, ông Võ VănNhi – P. Giám đốc Sở LĐTB&XH và lãnh đạo các Phòng, Ban của huyện (Tàichính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, LĐTB&XH, Văn phòng HĐND&UBND,Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng) và Chủ tịch UBND các xã (Tam Hiệp,Long Định và Thân Cửu Nghĩa) cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự công bốKết luận thanh tra.
Ông Lê Đăng Hưng - Trưởng đoàn thanh tra thừa ủy quyền của Chánh thanh tratỉnh công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 56/KL-TT ngày 2/11/2015, trong đó đãchỉ ra các ưu, khuyết điểm vàcó những kiến nghị chấn chỉnh như sau:

Việcxây dựng, trình phê duyệt chương trình kế hoạch thanh tra được thực hiện tốt,phù hợp với hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và yêu cầu quản lý điều hành của UBNDhuyện; công tác tổ chức thực hiện kế hoạch thanh trađược tiến hành kịp thời, các cuộc thanh tra phù hợp với danh mục, nội dungchương trình kế hoạch thanh tra được duyệt; trình tự, thủ tục và nộidung tiến hành các cuộc thanh tra được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với cácquy định của Luật Thanh tra năm 2010, phát hiện nhiều sai phạm góp phần chấn chỉnhkịp thời những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đượcthanh tra; có quan tâm trong chỉ đạo đôn đốc, theodõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định về thanh tra nên đã xử lýthu hồi về kinh tế và xử lý hành chính đạt100% các kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra. Ủy bannhân huyện cũng đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xửlý đơn thư tập trung một đầu mối tại Điểm Tiếp công dân huyện, đảm bảo thuận tiệncho công tác quản lý và thuận tiện cho công dân đến liên hệ, phản ánh khiếu nại,tố cáo; công tác giải quyết khiếu nại, tốcáo được sự quan tâm của lãnh đạo UBND huyện và Thủ trưởng các phòng, ban đặcbiệt là Thanh tra huyện có sự đầu tư, nghiên cứu vụ việc để tham mưu giải quyếtkhiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân vàgóp phần ngăn chặn thất thoát tiền cho ngân sách Nhà nước. Về công tác PCTN có chú trọng thực hiện công khaiminh bạch trong các lĩnh vực hoạt động; một số giải pháp được triển khai thựchiện đạt kết quả tương đối tốt như: kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức cán bộ,công khai tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó cũngcòn một số khuyết điểm, hạn chế như: Việc phân loại xử lý đơn thư còn chưachuẩn xác, nhiều trường hợp còn nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấphay phản ảnh kiến nghị và nhất là phân loại đơn thuộc thẩm quyền hay khôngthuộc thẩm quyền dẫn đến nhiều vụ việc được xử lý sai hoặc hướng dẫn khôngđúng, chuyển đơn lòng vòng; còn một số trường hợp (nhất là cấp xã) chưa phân biệt rõ đơn khiếu nại, tốcáo với đơn kiến nghị, phản ánh, yêu cầu của công dân về chế độ chính sách hoặccông dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính của bộ phận một cửa; công tác tuyên truyềnphổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN chưa sâu rộng, chưa được tiếnhành thường xuyên; tại các đơn vị được thanh tra chủ yếu là tập trung triểnkhai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, việc thực hiện các quy định củapháp luật về PCTN được lồng ghép trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cácgiải pháp phòng ngừa tuy đã được triển khai thực hiện và đạt được một số kếtquả, nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế chưa đảm bảo việc ngăn chặn tham nhũng cóhiệu quả.

Qua kết quả thanh tra, ChánhThanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo:

           Chủ tịch UBND huyện Châu Thành: Tự kiểm điểm rút kinhnghiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về thanhtra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo thẩm quyềnliên quan đến những khuyết điểm nêu trên; khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh nhữnghạn chế mà Thanh tra tỉnh đã phát hiện và chỉ ra tại văn bản Kết luận, trong đócó xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng các Phòng, ban và Chủ tịch UBND các xã cónhững khuyết điểm để rút kinh nghiệm chung;tổ chức kiểm điểm và xử lý hành chính về trách nhiệm của Trưởng Phòng LĐTB&XH do vi phạm các quy định của pháp luật vềcông tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua; bên cạnh đó cũng cần có hình thức khen thưởng kịp thời đốivới Chánh Thanh tra huyện trong vai trò giúp Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vựcthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; đồng thời ban hành Quyết định điều chỉnh, sửa đổibổ sung khoản 3 Điều 10 và điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế làm việc của Phòng LĐTB&XH cho phù hợp với Luật Khiếu nạinăm 2011 và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ.

Giám đốc Sở LĐTB&XH: Chấnchỉnh công tác xử lý đơn thư đảm bảo đơn được chuyển đúng cơ quan có thẩm thẩmquyền giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tránh đùn đẩy trách nhiệmnhư trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo điều chỉnh hủy bỏ nội dung 2 Văn bảncủa Thanh tra Sở hướng dẫn trình tự, thủ tục, quy trình thanh tra kiểm trachuyên ngành cho các Phòng LĐTB&XH cấp huyện chưa phù hợp quy định của phápluật.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra,ông Huỳnh Văn Bé Hai - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành khẳng định sẽ thực hiệnnghiêm các kiến nghị của Kết luận thanh tra, đồng thời cũng sẽ kiểm điểm rútkinh nghiệm chỉ đạo trong thời gian tới và ông Võ Văn Nhi- P. Giám đốc SởLĐTBXH hứa sẽ nghiêm túc chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm mà Đoànthanh tra đã chỉ ra./.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>