Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công bố Kết luận Thanh tra tại UBND huyện Gò Công Tây
05/05/2016

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luậnthanh tra số 33/KL-TTngày 15 tháng 4 năm 2016 củaChánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyệnGò Công Tây.

Công bố Kết luận Thanh tra tại UBND huyện Gò Công Tây
     Ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra. Tham dự buổi làm việc có đại diện Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra - Thanh tra tỉnh, các thành viên Đoàn thanh tra; về phía UBND huyện Gò Công Tây có ông Võ Tấn Hiền - Chủ tịch UBND huyện, ông Ngô Văn Tuấn - Nguyên Chủ tịch UBND huyện giai đoạn từ 2013 đến 31/7/2014, các Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện Gò Công Tây.

     Bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Phó Trưởng Đoàn thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 33/KL-TT ngày 15 tháng 4 năm 2016. Kết luận thanh tra đã chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và những quyết định xử lý, kiến nghị chấn chỉnh như sau:

     * Về ưu điểm:

     UBND huyện Gò Công Tây cơ bản chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng đúng mục đích và quản lý tốt nguồn vốn được cấp.
   
     Chất lượng các công trình đạt hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay công trình chưa có hiện tượng lún, nứt, phá hại bề mặt các kết cấu công trình.
   
     Thực hiện quản lý thu chi tài chính của Ban QLDA ĐTXD huyện tuân thủ theo quy định pháp luật về kế toán.

     Trong năm 2015, UBND huyện đã có chấn chỉnh trong công tác thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, công tác xác định đơn giá đất bồi thường.

     Qua thanh tra các đơn vị có liên quan nhìn nhận thiếu sót, sai phạm và đã khắc phục xong phần xử lý thu hồi về kinh tế (đối với các công trình xây dựng).

    * Về hạn chế:

    - UBND huyện tham mưu cho HĐND huyện xây dựng Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn XDCB chưa đảm bảo nội dung và trình tự quy định.

     - Công tác giải tỏa đền bù còn thiếu sót trong việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xác định đơn giá đất; công khai Phương án Bồi thường-Hỗ trợ-Tái định cư tại UBND xã chưa đúng trình tự theo quy định.

     - Quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình còn thiếu sót trong việc thực hiện giám sát khảo sát xây dựng, thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, công tác lập và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, quản lý chất lượng công trình còn thiếu sót theo quy định của Luật xây dựng, Luật đấu thầu, các Thông tư, Nghị định hướng dẫn và các quy định của pháp luật có liên quan.

     - Về quản lý thu chi tài chính tại BQLDA huyện: khoản tiền lãi tiền gửi ngân hàng trong bảo hành công trình xây dựng nhưng các hợp đồng thi công không có thỏa thuận khoản lãi phát sinh này theo quy định; chưa hạch toán TSCĐ và CCDC vào Bảng cân đối tài khoản; thủ tục làm thêm giờ chưa đúng theo quy định Thông tư số 195/2012/TT-BTC.

     - Quản lý, sử dụng kinh phí thẩm tra quyết toán vốn dự án hoàn thành và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tại Phòng Tài chính.

    - Kế hoạch huyện chưa đảm bảo theo quy định của Thông tư 19/2011/TT-BTC, Thông tư 45/2006/TT-BTC.

    * Kết luận thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 312.977.000 đồng đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công xây dựng, Ban QLDA huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Ngoài ra, kiến nghị Ban QLDA huyện trích nộp ngân sách huyện khoản tiền lãi tiền gửi ngân hàng trong bảo hành công trình xây dựng với số tiền 81.126.846 đồng. Kiến nghị họp rút kinh nghiệm 12 cá nhân có hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; kiến nghị chấn chỉnh trong công tác QLNN về thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư (thành lập hội đồng theo quy định, thực hiện quy trình đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh,...).

     Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra; ghi nhận những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua và sẽ sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền các nội dung kiến nghị đã nêu trong Kết luận của Chánh thanh tra tỉnh. Đồng thời, ông Hiền cũng cho biết UBND huyện sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm chung các Phòng, Ban có liên quan nhằm chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước trong thời gian tới.
   
 Kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra; thực hiện các cuộc họp rút kinh nghiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân, đơn vị đã nêu tại Kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại trụ sở trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh (qua Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra)./.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>