Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông Vận tải
06/05/2016

Ngày 04 tháng 04 năm 2016, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang.

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông Vận tải
     Ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi họp công bố Quyết định thanh tra. Tham dự buổi làm việc về phía Thanh tra tỉnh còn có ông Huỳnh Thanh Tâm – Đại diện Tổ Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Sở Giao thông Vận tải gồm có ông Trần Văn Bon - Giám đốc sở, các Phó Giám đốc sở, các Trưởng Phòng, Kế toán trưởng thuộc sở, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng BQLDA ĐTXD công trình giao thông.

     Bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Trưởng Đoàn thanh tra được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh đã triển khai toàn văn nội dung Quyết định thanh tra số 17/QĐ-TT ngày 28/3/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc “Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang” và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của người ra Quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo Luật thanh tra năm 2010. Theo đó, Đoàn Thanh tra gồm 06 thành viên do bà Huỳnh thị Kim Duyên, Q.Trưởng Phòng Thanh tra, Giải quyết khiếu nại tố cáo 1 làm Trưởng Đoàn. Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến ngày công bố quyết định thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

     Cũng trong nội dung buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định của Chánh thanh tra tỉnh về việc thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Mục đích giám sát nhằm bảo đảm sự khách quan, trung thực, đúng quy định pháp luật trong hoạt động của Đoàn Thanh tra; theo dõi, báo cáo kịp thời với Chánh Thanh tra tỉnh về quá trình hoạt động của Đoàn Thanh tra. Theo đó, sở Giao thông Vận tải có thể phản ánh về hoạt động của Đoàn thanh tra trực tiếp với Chánh thanh tra tỉnh hoặc thông qua Tổ Giám sát.

     Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Bon - Giám đốc sở GTVT thống nhất với nội dung công bố Quyết định thanh tra, yêu cầu các đơn vị của Sở cung cấp hồ sơ, tài liệu đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra trong công tác.

     Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh thanh tra tỉnh khẳng định: cuộc thanh tra tại Sở GTVT được thực hiện theo kế hoạch năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị Ban Giám đốc Sở GTVT quán triệt toàn thể CBCC của Sở về mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra; đề nghị Đoàn Thanh tra làm việc một cách trung thực, khách quan, chính xác, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật; đề nghị Sở GTVT phối hợp, hỗ trợ Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>