Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công bố quyết định thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang
25/05/2018

Công bố quyết định thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang

      Ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại phòng họp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 46/QĐ-TT ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại bệnh viện.

      Ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì buổi họp công bố. Tham dự buổi công bố có đại diện Tổ Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra; đại diện lãnh đạo Sở Y tế cùng Ban Giám đốc và Trưởng các phòng, khoa thuộc bệnh viện.

      Bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn nội dung Quyết định thanh tra số 46/QĐ-TT ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo Luật Thanh tra năm 2010. Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do bà Huỳnh thị Kim Duyên - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 1 làm Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến ngày công bố quyết định thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

      Qua nghe công bố, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang thống nhất với nội dung công bố quyết định và yêu cầu các phòng, khoa phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong công tác, cung cấp hồ sơ, tài liệu đúng quy định.

      Kết luận tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Đoàn thanh tra làm việc một cách trung thực, khách quan, chính xác, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật; đề nghị Giám đốc Bệnh viện quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra đến toàn thể CBCNV của bệnh viện và phối hợp, hỗ trợ Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                         Trưởng đoàn Thanh tra
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>