Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách, tài chính và thực hiện đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành; trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
18/01/2021

      Ngày 31/12/2020, tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 125/QĐ-TT ngày 18/12/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách, tài chính và thực hiện đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành; trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

      Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 của Thanh tra tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt. Qua thanh tra, nhằm xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách, tài chính và thực hiện đầu tư xây dựng của UBND huyện Châu Thành; trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

      Ông Lê Văn Hưởng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang; Tổ giám sát Đoàn thanh tra; các thành viên Đoàn thanh tra; Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cùng tham dự.

      Theo Quyết định số 125/QĐ-TT, Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc tại UBND huyện Châu Thành.

                                                                                                                                Lương Anh Tú - TTV, Phòng Nghiệp vụ 1

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>