Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai kết luận thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang
13/07/2020

Công khai kết luận thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang

      Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiến hành công khai kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động tài chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang bằng hình thức công bố tại cuộc họp.

      Qua thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao như:

      - Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình và trên trang thông tin điện tử đúng quy định.

      - Thực hiện tốt chế độ, chính sách về tài chính, tổ chức cán bộ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

      - Trong đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị có thực hiện theo quy trình.

      - Thực hiện đạt doanh thu theo kế hoạch, hàng năm có tăng so với năm trước (trừ năm 2019).

      - Thực hiện kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.

      - Về cơ bản, thực hiện việc trích lập và sử dụng các quỹ đúng theo quy định.

      Đồng thời, qua thanh tra cũng đã kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót như:

      - Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ thủ tục theo quy định.

      - Chi một số chế độ, chính sách không đúng quy định (phụ cấp độc hại, nguy hiểm, bồi dưỡng bằng hiện vật, thù lao chương trình chính luận,..).

      - Kê khai thiếu thuế GTGT và thuế TNDN.

      - Thực hiện trình tự mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng còn một số thiếu sót.

      - Thanh toán thừa chi phí về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

      Qua đó, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 370 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 08 cá nhân và một số kiến nghị chấn chỉnh khác./.

                                                                                                                              Dương Thanh Điền - TTV Phòng NV2.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>