Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai kết luận thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang
09/10/2018

Công khai kết luận thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang

      Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 634/KL-TT ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về “Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang”.

      Ông Nguyễn Nhật Trường – Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra. Tham dự buổi công khai kết luận thanh tra có đại diện Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh; các thành viên Đoàn thanh tra; đại diện lãnh đạo Sở Y tế cùng Ban Giám đốc và Trưởng các phòng, khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

      Bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Trưởng Đoàn thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 634/KL-TT ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và những kiến nghị, xử lý như sau:

      1. Về ưu điểm:

      - Bệnh viện cơ bản có chấp hành nguyên tắc thu, chi trong quản lý tài chính.

      - Hồ sơ, sổ sách kế toán được lập đầy đủ theo quy định, chứng từ kế toán sắp xếp gọn gàng, báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

      - Công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu được thực hiện theo trình tự Luật Đấu thầu 2013.

      - Các ý kiến đóng góp, phản ánh của Bệnh nhân đều được Bệnh viện  phân công người tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, chấn chỉnh kịp thời.

      - Bệnh viện có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện thường xuyên phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân nhiều. 

      2. Về hạn chế, thiếu sót, sai phạm:

      Một là, việc quản lý, sử dụng tài chính

      - Thu từ cho thuê mặt bằng:

      + Trước 02/8/2017, Bệnh viện chưa đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo điểm b, khoản 1, Điều 37 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP. Do đó, Bệnh viện cho thuê mặt bằng là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 16 và Điều 34 Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước 2008; Điều 9 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND (thuê mặt bằng đậu xe; thuê căn tin, bách hóa; thuê địa điểm đặt máy ATM; bãi giữ xe Bệnh viện). Vì vậy, căn cứ điểm b, khoản 3 Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 02/11/2016 Về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; Công văn số 17731/BTC-QLCS V/v triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1415/STC-VGCS ngày 31/5/2017 của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang về việc cho thuê mặt bằng của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi tiền cho thuê tài sản không đúng quy định nộp vào ngân sách nhà nước.

      + Đối với hợp đồng thuê mặt bằng đậu xe của Công ty Thiện Phúc: Bệnh viện ký hợp đồng cho thuê mặt bằng sai pháp nhân, chủ thể (bên thuê) và để Công ty hoạt động trong Bệnh viện khi chưa đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 42 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có giấy phép hoạt động do Giám đốc Sở Y tế cấp); Tổ trưởng Tổ ô tô thuộc Phòng Hành chính - Quản trị nhưng lại tham gia thành lập, điều hành và giữ chức vụ Giám đốc Công ty (từ tháng 7/2015) là vi phạm khoản 3, Điều 14 Luật Viên chức 2010; điểm b, khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014; điểm b, khoản 1, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng 2005; Bệnh viện thu tiền hàng quý là không đúng hợp đồng (thu hàng tháng), thu và hạch toán số thu 10% lợi nhuận của Công ty vào quỹ phát triển Bệnh viện là không tuân thủ nguyên tắc ghi nhận doanh thu; việc thay đổi đơn giá hợp đồng làm giảm nguồn thu của Bệnh viện; Bệnh viện không kiểm soát báo cáo thu, chi của Công ty mà xác nhận vào báo cáo nên số có chênh lệch thiếu qua hai năm (2016, 2017) là 112 chuyến.

      + Đối với hợp đồng bãi giữ xe: Bệnh viện không thực hiện đúng theo Điều 5 Hợp đồng số 202/HĐ-2014 ngày 30/6/2014 đối với Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Nguyên Dũng tại Tiền Giang gây thất thu cho ngân sách 583.500.000đ (do đã thu tiền ký quỹ tương đương 1 tháng); Giám đốc Bệnh viện ký Hợp đồng số 75*/HĐ-2015 với Chủ tịch công đoàn Bệnh viện về giao khoán cho Công đoàn cơ sở - Tổ Bảo vệ giữ xe là không đúng quy định mục 1, Chương 2 Luật Công đoàn năm 2012, Điều 84 Bộ luật Dân sự năm 2005; khoản 1, Điều 74  và điểm a, khoản 1, Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015; Tổ trưởng Tổ Bảo vệ tổ chức việc giữ xe và đến ngày 31/7/2018 còn tồn số tiền giữ xe là 148.532.000đ.

      - Thu từ hoạt động chuyển viện cho bệnh nhân lên tuyến trên: Bệnh viện chưa có quy trình điều xe chuyển viện và bố trí, phân công tài xế chưa hợp lý nên chưa sử dụng hết công suất của xe cấp cứu, chưa khai thác hết nguồn thu từ vận chuyển bệnh nhân.

      - Việc quản lý các khoản chi: còn một số thiếu sót về trình tự, thủ tục trong việc chi bồi dưỡng bằng hiện vật, chi làm ngoài giờ, chi phí Đề án liên kết đặt máy tán sỏi ngoài cơ thể tại Bệnh viện, sử dụng Quỹ cải cách tiền lương và Quỹ khen thưởng có nội dung chi không được quy định trong QCCTNB và không phù hợp theo quy định tại khoản 3, Điều 20 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006,.v.v.

      Hai là, việc thực hiện tổ chức mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, thuốc còn một số thiếu sót như sau:

      - Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu sai thẩm quyền; Bệnh viện thực hiện mua sắm bồi dưỡng bằng hiện vật không kịp thời; đối tượng hưởng bồi dưỡng hiện vật năm 2014 Bệnh viện không có kết quả đo môi trường lao động năm 2014; Định mức bồi dưỡng hiện vật tại một số khoa, phòng chưa phù hợp theo quy định Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH; Hồ sơ mời thầu yêu cầu kinh nghiệm thực hiện vượt hơn so với Thông tư số 05/2010/TT-BKH; Hồ sơ mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu kê khai mà không yêu cầu nhà thầu cung cấp hồ sơ để cập nhật thông tin làm cơ sở đánh giá theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu vượt quá thời gian quy định điểm d, khoản 2, Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (25 ngày); hồ sơ mời thầu và hợp đồng quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng cao hơn quy định khoản 3, Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; hình thức lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp là không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu năm 2013; hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định là không đúng quy định điểm c, khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013; không đăng kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo điểm đ, khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu 2013,.v.v.

      - Thực hiện hợp đồng Mua sắm Dịch vụ công nghiệp Bệnh viện: Bệnh viện đã lập 05 biên bản vi phạm của nhà thầu nhưng Bệnh viện không thực hiện xử phạt theo đúng quy định tại điểm d, Điều 7 của Hợp đồng đã ký kết; kiểm tra việc nhập kho hóa chất, vật tư không đầy đủ theo danh mục đã nêu trong hồ sơ dự thầu; số công nhân vệ sinh “công trình, lưu động” không được Bệnh viện xác nhận đầy đủ.

      Ba là, về công tác thực hiện ký kết hợp đồng lao động: đối với hợp đồng ngắn hạn thời vụ, vụ việc có thời hạn (3 tháng + 3 tháng + 1năm) là không đúng quy định Điều 22 Bộ Luật lao động năm 2012, vì  hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần; không đóng BHXH cho người lao động có thời hạng 03 tháng là không đúng quy định điểm a, khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2006 (hoặc điểm a, b, khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2014).

      3. Kiến nghị, xử lý:

      Qua thanh tra phát hiện thiếu sót, sai phạm về tài chính với tổng số tiền là 14.373.210.914đ và một số thiếu sót trong quản lý, điều hành. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và qua xem xét các giải trình của đối tượng thanh tra, nguyên nhân, hậu quả sự việc; Chánh Thanh tra tỉnh quyết định xử lý thu hồi số tiền 9.244.960.000đ cho thuê mặt bằng không đúng quy định nộp ngân sách nhà nước (thông qua tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh), không thu hồi số tiền 4.453.550.914 đồng do thực tế có phát sinh nội dung chi, đã thực hiện chi cho Quỹ Cải cách tiền lương, nộp thuế, chi phí dịch vụ hợp pháp,.v.v.,  hoàn trả đúng nguồn số tiền 91.200.000đ chi thưởng cho đảng viên từ Quỹ khen thưởng, có trách nhiệm thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 583.500.000đ đối với Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Nguyên Dũng tại Tiền Giang; kiến nghị họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm 10 cá nhân có hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; kiến nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân Thiện Phúc theo quy định hiện hành, do ông Nguyễn Văn Sinh là viên chức của Bệnh viện nhưng lại tham gia thành lập và giữ chức vụ Giám đốc Công ty và nhiều kiến nghị trong quản lý đối với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang như: Xử lý việc xử phạt vi phạm hợp đồng đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ý Nhân theo hợp đồng đã ký kết; việc cho thuê tài sản phải tổ chức đấu giá theo quy định Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và quy định tại Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; xem xét lại việc bố trí nhân sự, tuyển dụng, sử dụng xe và tài xế của Tổ ô tô theo hướng đảm bảo khai thác tối đa các phương tiện được trang bị (nhất là các xe cấp cứu) phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh và chuyển viện; hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng xe của các công ty vận chuyển bên ngoài để chuyển viện trong khi xe cấp cứu của bệnh viện vẫn chưa sử dụng hết; rà soát định mức chi và cách chi bồi dưỡng hiện vật cho từng CBVC, người lao động của Bệnh viện đúng theo quy định của Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH;.v.v.

      Phát biểu tại buổi công khai kết luận thanh tra, đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế thống nhất với nội dung kết luận thanh tra và yêu cầu bệnh viện thực hiện nghiêm kết luận thanh tra; ông Tạ Văn Trầm - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện thống nhất với nội dung kết luận thanh tra và ghi nhận những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, sẽ sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền các nội dung kiến nghị đã nêu trong kết luận thanh tra.

      Kết luận chỉ đạo, ông Nguyễn Nhật Trường – Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 634/KL-TT ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh; thực hiện các cuộc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân đã nêu tại kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh (qua Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra)./.

                                                                                     Trưởng Đoàn thanh tra
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>