Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai kết luận thanh tra tại bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.
09/09/2019

Công khai kết luận thanh tra tại bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

      Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiến hành cuộc họp công bố Kết luận thanh tra số 51/KL-TT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động tài chính và mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế tại bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố. Tham dự buổi công bố kết luận có đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Sở Tài chính, Lãnh đạo và các Trưởng phòng, ban chuyên môn thuộc bệnh viện Phụ sản.

      Qua thanh tra, đã chỉ ra được những ưu, khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót sau:

      1. Về ưu điểm:

      - Bệnh viện thực hiện thu, chi nguồn tài trợ, từ thiện đúng theo quy định.

      -  Lãnh đạo bệnh viện có quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện việc mua thuốc, vật tư y tế, hoá chất đúng theo kết quả trúng thầu được duyệt của Sở Y tế và đảm bảo đủ thuốc cho công tác khám, chữa bệnh.

      - Sở Y tế có thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán tại các đơn vị trực thuộc, trong đó có bệnh viện Phụ sản.

      2. Khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót:

      Ngoài những ưu điểm nêu trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bệnh viện Phụ sản còn những thiếu sót sau:

      - Cho thuê tài sản nhà nước và thực hiện dịch vụ giường nằm (tại lầu 5) chưa đúng quy định của Bộ Tài chính.

      -  Chi phụ cấp thường trực và phụ cấp độc hại chưa đúng và đầy đủ thủ tục theo quy định.

      - Công tác trích lập, sử dụng các quỹ, kê khai nộp thuế còn có nhiều thiếu sót.

      - Còn thiếu sót trong công tác quản lý việc mua thuốc, vật tư y tế, hoá chất và mua sắm tài sản như: Trúng thầu nhưng không mua, mua thuốc không đủ hạn dùng theo quy định, xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng chưa đúng quy định,...

      Phát biểu tại buổi công bố, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ông Nguyễn Hữu Diệp và Bà Võ Thị Thu Hà - Quyền Giám đốc bệnh viện Phụ sản đồng tình cao với nội dung kết luận thanh tra; ghi nhận những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua để có kế hoạch chấn chỉnh sai sót cũng như tổ chức thực hiện theo thẩm quyền các nội dung kiến nghị đã nêu trong kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh.

      Ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc bệnh viện Phụ sản tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra cùng với các kiến nghị theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân đã nêu tại kết luận thanh tra; tổ chức niêm yết công khai kết luận thanh tra theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh theo dõi./.

                                                                                                                                      Thành viên Đoàn thanh tra

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>