Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai kết luận thanh tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang
29/06/2018

      Ngày 22 tháng 6 năm 2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 420/KL-TT ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra toàn diện chức năng, nhiệm vụ được giao của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang.

Công khai kết luận thanh tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang

      Ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi họp công khai kết luận. Cùng tham dự cuộc họp, có đại diện phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng các phòng, nguyên Kế toán trưởng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang.

      Bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Trưởng Đoàn thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố toàn văn kết luận thanh tra. Nội dung kết luận đã chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và những quyết định xử lý, kiến nghị chấn chỉnh như sau:

      1. Về ưu điểm:

      - Hồ sơ, sổ sách kế toán được lập đầy đủ theo quy định, chứng từ kế toán sắp xếp gọn gàng, báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

      - Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp thuế kịp thời và đúng quy định.

      - Các công trình thủy lợi được duy tu, sửa chữa thường xuyên đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác ngăn mặn, đảm bảo tưới tiêu, đóng góp vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      2. Về hạn chế, thiếu sót:

      - Về thực hiện kế hoạch: Công ty không chủ động trong việc lập kế hoạch hàng năm, lập trễ thời gian quy định gây ảnh hưởng đến hoạt động sửa chữa của công ty bị chậm và không hoàn thành kế hoạch được UBND tỉnh giao.

      - Về quản lý tài chính: Chưa chấp hành định mức khoán chi thường xuyên; thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2009 chưa kịp thời; thanh, quyết toán chi phí lập bộ thủy lợi phí chưa đảm bảo thủ tục, chứng từ theo quy định; chi trả tiền làm thêm giờ cho công nhân thủy nông trực vận hành cống không đúng quy định; không hạch toán tăng tài sản khi sửa chữa lớn các công trình thủy lợi.

      - Về thực hiện sửa chữa các công trình thủy lợi: Còn thiếu sót trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ dự toán, thanh quyết toán chi phí xây dựng, quản lý thực hiện hợp đồng, hồ sơ kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình sửa chữa.

      - Về quản lý, sử dụng đất đai: Không thực hiện thủ tục, hồ sơ để điều chỉnh, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất.

      - Về tổ chức, tuyển dụng nhân sự: Lưu trữ hồ sơ cán bộ quản lý, người lao động không đầy đủ; tuyển dụng người lao động không đúng quy trình được công ty ban hành, chưa xây dựng kế hoạch tuyển dụng; ký hợp đồng lao động ngắn hạn có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; bố trí người lao động chưa đúng chuyên môn làm ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của công ty; không xây dựng quy hoạch nhân sự của công ty; lập thủ tục bổ nhiệm lại chậm thời gian.

      - Về chấp hành điều lệ hoạt động: Chủ tịch công ty chưa kiểm tra việc thực hiện của Giám đốc, chưa báo cáo chủ sở hữu; Giám đốc công ty chưa chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của công ty trong hoạt động quản lý, điều hành; Kiểm soát viên công ty chưa thực hiện hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; chưa thực hiện kịp thời văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

      3. Về kiến nghị xử lý:

      - Quan thanh tra, phát hiện tổng sai phạm về kinh tế với số tiền 219.357.875 đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 173.920.000đồng, kiến nghị giảm giá trị quyết toán 45.437.875 đồng đối với một số công trình sửa chữa.

      - Kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân. Đồng thời, kiến nghị các chấn chỉnh trong công tác quản lý như về quản lý đất đai, quản lý tài chính, tuyển dụng, quy hoạch nhân sự, sửa chữa công trình, ...

      Tại buổi công khai kết luận thanh tra, các bên tham dự thống nhất cao nội dung kết luận thanh tra.

      Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh (qua phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra)./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>