Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.
21/09/2017

Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 14/11/2016. Ngày 09/12/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-TT về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, công trình tại Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang.

Công khai kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.

Sau thời gian thanh tra tại đơn vị, ngày 15/6/2017, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Đoàn thanh tra đã tiến hành công khai kết luận thanh tra bằng hình thức công bố tại cuộc họp. Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Mười chủ trì buổi công bố. Cùng tham dự có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra và các phòng thuộc Sở Giáo dục Đào tạo; đại diện Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội; đại diện Sở Tài chính; 11 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện và 42 Hiệu trưởng các trường THPT, THCN trực thuộc Sở.

Ông Lê Văn Hưởng-Phó Chánh Thanh tra tỉnh thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra thông qua toàn văn kết luận thanh tra.

Kết luận đã chỉ ra các ưu điểm, thiếu sót và sai phạm. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 31,9 tỷ đồng, kiến nghị 12 nội dung về chấn chỉnh trong công tác quản lý; đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và chủ trì tổ chức kiểm điểm đối với 05 tổ chức và 14 cá nhân thuộc quyền quản lý còn để xảy ra sai sót trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ được giao.

Phát tại buổi công bố, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười kết luận: Đề nghị Sở có kế hoạch, phương án khắc phục các hạn chế, thiếu sót, đồng thời có kế hoạch kiểm tra việc khắc phục này; nghiêm túc thực hiện đăng nộp tiền thu hồi qua thanh tra về tài khoản tạm gửi của Thanh tra tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở kịp thời thực hiện tốt 12 kiến nghị chấn chỉnh trong công tác quản lý điều hành; tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố (theo Khoản 3, Điều 58, Luật Thanh tra năm 2010); niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc ít nhất là 15 ngày liên tục (theo quy định Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP) và có báo cáo kết quả thực hiện (theo quy định Điều 14 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP) về Thanh tra tỉnh (qua Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra). Bên cạnh đó, đề nghị Giám đốc Sở chỉ đạo rà soát lại và tổ chức thực hiện 02 nội dung kiến nghị của Văn phòng Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ đối với Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                          Huỳnh Văn Minh-Phòng NV3

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>