Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
30/01/2018

Công khai kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

      Ngày 04/01/2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang bằng hình thức công bố tại cuộc họp. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang-Hồ Văn Phúc chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở, các phòng thuộc Sở và Giám đốc của 10 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang.

      Kết luận đã chỉ ra các thiếu sót, sai phạm chủ yếu sau:

      - Đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thẩm quyền và trễ hạn; thành phần hồ sơ thiếu và sai mẫu; cấp giấy khi công dân chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và không chỉnh lý địa chỉ thửa đất trước khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất; nội dung xác nhận vào trang 3, trang 4 của giấy chứng nhận chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...

      - Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang: Sơ đồ thửa đất thể hiện trên giấy chứng nhận không đúng quy định; tham mưu cấp giấy chứng nhận đối với một số thửa đất (do xã quản lý) chưa đúng quy định; không ghi lý do thu hồi và đóng dấu xác nhận vào trang 1 của giấy chứng nhận;…

      - Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Chưa phối hợp với Cục Thuế tỉnh ban hành quy định địa điểm bàn giao hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Văn phòng Đăng ký đất đai (chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) với cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế); chưa kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản của tỉnh cho phù hợp với văn bản pháp luật của Trung ương đã được sửa đổi, bổ sung; thiếu biên bản, trình tự bàn giao đất trên thực địa; thiếu văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; đất chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch nhưng không điều chỉnh quy hoạch;...

      Nguyên nhân dẫn đến các thiếu sót, sai phạm nêu trên là do các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai thường xuyên thay đổi nên việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về đất đai chưa kịp thời; hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ, một số huyện chưa đo đạc bản đồ chính quy (huyện Châu Thành, huyện Tân Phú Đông, huyện Tân Phước); hệ thống cơ sở dữ liệu chưa hoàn thiện, công tác chỉnh lý biến động chưa kịp thời; hồ sơ biến động đất đai trên địa bàn tỉnh phát sinh nhiều, nhân sự không đủ để đáp ứng yêu cầu của công việc; những nguyên nhân trên đã làm ảnh hưởng phần nào đến công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

      Qua đó, đã kiến nghị rút kinh nghiệm trong Ban Giám đốc Sở và các cá nhân, tổ chức có liên quan; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tân Phước, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công. Đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh trong công tác phối hợp, tham mưu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

      Phát biểu tại buổi công bố, Phó Chánh Thanh tra Hồ Văn Phúc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch khắc phục các thiếu sót, sai phạm và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời thực hiện tốt các kiến nghị chấn chỉnh trong công tác phối hợp, tham mưu và lãnh đạo thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về đất đai tại Sở; tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố (theo Khoản 3, Điều 58, Luật Thanh tra năm 2010); niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc ít nhất là 15 ngày liên tục (theo quy định Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP) và có báo cáo kết quả thực hiện (theo quy định Điều 14 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP) về Thanh tra tỉnh (qua Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra)./.

                                                                                                 Huỳnh Văn Minh - Phòng NV3
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>