Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai Kết luận thanh tra tại Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
29/06/2018

      Ngày 22 tháng 6 năm 2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 419/KL-TT ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang và trách nhiệm của chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị, hàng hóa do Trung tâm làm tư vấn thực hiện.

Công khai Kết luận thanh tra tại Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

      Tham dự buổi công khai kết luận có ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự và cùng chủ trì buổi họp với ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra; đại diện các sở ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ tài chính (Trung tâm), các chủ đầu tư (UBND các huyện, thành, thị) và các nhà thầu có liên quan.

      Kết luận thanh tra đã chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và những quyết định xử lý, kiến nghị chấn chỉnh như sau:

      1. Về ưu điểm:

      - Trung tâm đã có tích cực triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là việc tư vấn đấu thầu phục vụ mua sắm của các cơ quan nhà nước, tạo nguồn thu đảm bảo kinh phí hoạt động và thu nhập ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán sắp xếp gọn gàng, báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

      - Các chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu mua sắm cơ bản theo quy định của pháp luật, các nhà thầu trúng thầu (gói thầu trang bị máy vi tính xã, phường, thị trấn) cung cấp đúng hàng hóa đã dự thầu.

      2. Về hạn chế, thiếu sót

      a) Quản lý thu chi tài chính

      - Việc lập và giao dự toán hàng năm của Trung tâm (2015 đến 2017) chưa đúng quy định do không tính nguồn cải cách tiền lương dư năm trước chuyển sang. Sở Tài chính đã có văn bản giảm trừ nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ đầu năm 2017.

      - Việc quản lý tiền mặt tại quỹ còn lớn so với nhu cầu, việc kiểm soát quỹ tiền mặt chưa chặt chẽ, chênh lệch thiếu so với sổ sách kế toán. Chưa thực hiện việc trích đủ quỹ thi đua khen thưởng, trích lập bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

      - Chi tiền bồi dưỡng không đảm bảo đúng thủ tục, chứng từ kế toán, hạch toán không đúng quy định.

      - Việc thực hiện, kiểm tra, kiểm soát chứng từ thu, chi tài chính còn sai sót theo quy định; chi khoán cho thủ quỹ kiêm nhiệm nhưng không có quyết định phân công, giao nhiệm vụ.

      b) Quản lý tổ chức nhân sự

      - Để công chức thủ quỹ làm việc kiêm nhiệm tại đơn vị khác không đúng quy định.

      - Việc bổ nhiệm viên chức phụ trách kế toán quá thời gian được phân công phụ trách.

      - Tuyển dụng 01 viên chức đặc cách không đúng theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo quy định.

      - Bổ nhiệm Giám đốc đơn vị sự nghiệp vượt thẩm quyền.

      c) Về lựa chọn nhà thầu

      - Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đưa ra các yêu cầu không đúng quy định pháp luật, nội dung còn chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể dẫn đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu không đầy đủ, khách quan, rõ ràng cụ thể trong quá trình xem xét lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu.

      - Thành lập Tổ chuyên gia không đúng thẩm quyền, không đáp ứng điều kiện năng lực; thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu chậm thời gian theo quy định; thực hiện thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, báo cáo kết quả đấu thầu không đúng quy định.

      - Nhà thầu chưa thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng về việc tập huấn, hướng dẫn đơn vị sử dụng, cài đặt phần mềm.

      - Nhà thầu thực hiện hợp đồng mua bán không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu.

      3. Về kiến nghị xử lý

      - Tổng sai phạm về kinh tế với số tiền 592.874.648 đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 62.500.000 đồng, xử lý khác 530.374.648 đồng như trích lập bổ sung các loại quỹ theo quy định, hoàn trả lại quỹ tiền mặt chênh lệch thiếu, ...

      - Đã kiến nghị xử lý hành chính nhiều cá nhân, Tổ chuyên gia xét thầu, Tổ thẩm định. Đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh khác trong công tác quản lý như về chế độ tự chủ tài chính tại Trung tâm, bổ nhiệm, tuyển dụng viên chức, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý đối với 05 gói thầu có sai phạm theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP,...

      Qua ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự, tất cả đều thống nhất nội dung kết luận thanh tra.

      Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh có phát biểu chỉ đạo: Thời gian qua có phản ánh của dư luận, yêu cầu cơ quan cấp trên nên UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra để làm rõ, trả lời dư luận các vấn đề có liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu trong mua sắm hàng hóa,.... Qua kết luận thanh tra này, yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng quy định pháp luật và mong rằng các tổ chức, doanh nghiệp cùng phối hợp với các cơ quan nhà nước để tạo điều kiện tỉnh nhà phát triển.

      Ông Nguyễn Văn Mười – Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan sớm tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra; phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện niêm yết, thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định pháp luật./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>