Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
09/09/2019

Công khai kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

      Ngày 30/8/2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, tiến hành cuộc họp công khai Kết luận thanh tra số 48/KL-TT ngày 29/8/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tân Phước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì. Thành phần cùng tham dự cuộc họp công khai gồm có: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, các Trưởng phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Tân Phước. Kết luận đã nêu những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của huyện như sau:

      1. Về ưu điểm:

      Nhìn chung, UBND huyện Tân Phước cùng các phòng, ban chuyên môn thực hiện hoàn thành cơ bản công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

      Đối với công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cũng được UBND huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng.

      2. Về hạn chế, khuyết điểm:

      - Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: UBND huyện quản lý điều hành còn một số thiếu sót, có tiếp nhận đơn nhưng không cập nhật vào sổ sách, phân loại một số đơn không đúng quy định, có 03 đơn giải quyết không đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

      - Về công tác phòng, chống tham nhũng: UBND huyện chỉ đạo thực hiện còn thiếu sót về các mẫu báo cáo, về công khai ngân sách và chưa mở thư mục riêng thực hiện công khai ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện.

      - Về công tác quản lý tài chính còn nhiều thiếu sót nhỏ tại các phòng, ban như: Chi phụ cấp tiếp công dân, tiền điện thoại, chi con người, chi làm thêm giờ và phụ cấp chưa đúng theo quy định của ngành tài chính.

      - Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Còn thiếu sót trong các công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán; lựa chọn nhà thầu; thực hiện hợp đồng xây dựng; việc thi công trình,...

      Qua công khai, kết luận thanh tra được sự đồng tình, thống nhất cao của UBND huyện Tân Phước và các đơn vị có liên quan. Ông Nguyễn Thanh Quí - Chủ tịch UBND huyện Tân Phước cho biết, sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm mà kết luận đã chỉ ra, đồng thời ghi nhận những hạn chế, thiếu sót và sẽ có kế hoạch chấn chỉnh cũng như tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị đã nêu trong kết luận thanh tra.

      Kết luận tại buổi công bố, ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Phước chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra; thực hiện các kiến nghị theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân đã nêu tại kết luận; niêm yết công khai kết luận thanh tra theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện kết luận về Thanh tra tỉnh theo dõi./.

                                                                                                                                             Thành viên Đoàn thanh tra.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>