Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai quản lý, sử dụng tài sản năm 2019.
14/11/2019

Công khai quản lý, sử dụng tài sản năm 2019.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019: File báo cáo.

- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019: Mẫu 09a.

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc năm 2019: Mẫu 09b.

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019: Mẫu 09c.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>