Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.
17/04/2018

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

Ngày 26/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang, gồm:

- Cấp tỉnh: 10 thủ tục. Gồm:

1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh-TTR-TGG-2.

2. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh-TTR-TGG-6.

3. Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh-TTR-TGG-9.

4. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh-TTR-TGG-13.

5. Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh-TTR-TGG-20.

6. Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập-TTR-TGG-16.

7. Thủ tục Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập-TTR-TGG-17.

8. Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập-TTR-TGG-18.

9. Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình-TTR-TGG-27.

10. Thủ tục Thực hiện việc giải trình-TTR-TGG-28.

- Cấp huyện: 05 thủ tục. Gồm:

1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện-TTR-TGG-3.

2. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện-TTR-TGG-7.

3. Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp huyện-TTR-TGG-10.

4. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện-TTR-TGG-14.

5. Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp huyện-TTR-TGG-21.

- Cấp xã: 04 thủ tục. Gồm:

1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã-TTR-TGG-4.

2. Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã-TTR-TGG-11.

3. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã-TTR-TGG-15.

4. Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp xã-TTR-TGG-22.

Xem chi tiết tại đây./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>