Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Dự án Xây dựng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo.
30/01/2019

- Mục tiêu: Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Chủ đầu tư: Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2018.

- Kinh phí: 2.440 triệu đồng, nguồn ngân sách Nhà nước.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin.

- Loại dự án: Dự án nhóm C.

- Tình trạng dự án: Đã hoàn thành.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>