Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Giới thiệu Luật An ninh mạng.
01/07/2019

Giới thiệu Luật An ninh mạng.

      Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng. Luật có 7 chương, 43 điều, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật điều chỉnh vấn đề an ninh trên môi trường mạng, đảm bảo các hoạt động diễn ra trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật quy định các biện pháp để đảm bảo an ninh mạng. Đồng thời, Luật quy định các hành vi bị cấm liên quan đến an ninh mạng.

      Xem chi tiết tại đây:

      - Đề cương giới thiệu Luật An ninh mạng.

      - Luật An ninh mạng.

      - Tờ giới thiệu Luật An ninh mạng.

      (Tài liệu do Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật thuộc Bộ Tư pháp phát hành)./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>