Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020
03/01/2020

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

      Ngày 27/12/2019, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.

      Chủ trì hội nghị: Ông Nguyễn Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; bà Lê Thị Kim Dung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; ông Hồ Văn Phúc - Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Cùng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động (gọi tắt là CBCC) Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      Tại hội nghị CBCC cơ quan tích cực tham gia đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; tình hình sử dụng kinh phí cơ quan năm 2019, phương án và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020…

      Hội nghị đã nhất trí 100% kết quả bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 có 03 ủy viên gồm: ông Trần Văn Tôn - Thanh tra viên, phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra (Trưởng ban), ông Hồ Ngọc Thùy - Phó Chánh Văn phòng và ông Dương Thanh Điền - Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 2.

      Tại hội nghị đã công bố các quyết định về thi đua - khen thưởng của Chánh Thanh tra tỉnh gồm: Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 06 công chức, công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 02 tập thể Phòng, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 35 công chức, tặng giấy khen cho 21 công chức có thành tích xuất sắc, khen thưởng tập thể đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra có thành tích năm 2019. Công bố quyết định của Chủ tịch Công đoàn cơ sở biểu dương 03 Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc, 02 Tổ công đoàn vững mạnh, 12 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc, giỏi việc nước - đảm việc nhà năm 2019.

      Đồng thời, ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh và bà Lê Thị Kim Dung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng thống nhất và ký kết bản giao ước thi đua năm 2020. Hội nghị đã nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 để triển khai thực hiện.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của toàn thể CBCC cơ quan trong năm 2019 và đề nghị tiếp tục phát huy, lập thành tích cao hơn trong năm 2020, nhiệm vụ chính trị của cơ quan phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội và không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

      Chánh Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu trong năm 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cơ quan phối hợp tốt Công đoàn cơ sở tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, Công đoàn cơ sở phát huy vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của CBCC theo quy định và phối hợp phấn đấu xây dựng cơ quan văn hóa, vững mạnh toàn diện; xây dựng đoàn thể vững mạnh.

Một số hình ảnh hội nghị:

                                                                                                                                                           Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>