Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Cỡ chữ
Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2017
20/03/2017

/style/1468150/data/209/Tin08HNtraodoiNVTTraCN2017dd.JPG

Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2017

      Căn cứ vào kết quả kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2016; căn cứ vào yêu cầu thực tiễn tại tỉnh Tiền Giang; ngày 16/3/2017, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2017 nhằm tìm ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các Tổ chức Thanh tra Sở, Thanh tra chuyên ngành, giúp cho Giám đốc Sở thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Hồ Văn Phúc đã chủ trì cuộc hội nghị. Các đồng chí là Lãnh đạo Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng và phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, một số đơn vị thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cùng tham dự hội nghị, có trên 50 đại biểu.

      Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, thu hút nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu về các vấn đề: xây dựng và xử lý chồng chéo, trùng lắp giữa kế hoạch thanh tra 2017 của các Sở; những hạn chế, tồn tại trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2016; trình tự và kinh nghiệm xây dựng báo cáo kết quả và kết luận thanh tra; một số nội dung của Luật Xử phạt vi phạm hành chính và những kinh nghiệm, sai sót thường gặp trong xử phạt vi phạm hành chính.

     Qua hội nghị, đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, đạt được mục tiêu, yêu cầu hội nghị đề ra, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành./.

                                                                                                                                                                   VP
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET