Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
28/06/2019

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Nhằm triển khai, tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018) được đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01/4/2019 về triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tổ chức thực hiện.

      Ngày 24/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh; Phó Cục Trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ Phí Ngọc Tuyển trực tiếp triển khai. Hội nghị trực tuyến với 240 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã và các đơn vị thuộc tỉnh cho lãnh đạo trong cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; lãnh đạo và cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng của các ngành, cơ quan, đơn vị, cấp tỉnh, cấp huyện; Giám đốc các doanh nghiệp và cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở; Hội đồng phổ biếp pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật tỉnh và huyện. Tại hội nghị này, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã kết hợp triển khai Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo cho các đại biểu trong tỉnh.

      Qua triển khai, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu:

      - Thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Luật đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực và địa phương.

      - Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 của Luật trên địa bàn tỉnh và hàng năm, tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của Luật đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo Luật được tổ chức, thi hành đạt hiệu quả tốt nhất./.

                                                                                                                Văn phòng
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>