Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2019.
06/11/2019

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2019.

      Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2019, ngày 04/11/2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật kết hợp thi hái hoa dân chủ tìm hiểu pháp luật. Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      Thông qua hội nghị, đã phổ biến đến công chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa và một số nội dung hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019 của tỉnh Tiền Giang, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người công dân; tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, qua đó đánh giá được những kết quả, mô hình hiệu quả để tiếp tục phát huy và rút kinh nghiệm qua đánh giá những hạn chế trong công tác PBGDPL thời gian qua.

      Tại hội nghị, đã phổ biến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến công chức, người lao động, qua đó đã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc tham gia Hiệp định, những lợi ích của Việt Nam khi tham gia Hiệp định, nâng cao nhận thức của người công chức trong thời kỳ mới.

      Đặc biệt, đã triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, tổ chức cho công chức, người lao động thi hái hoa dân chủ tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi và tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật của công chức Thanh tra về phòng, chống tham nhũng để áp dụng trong quá trình thi hành công vụ.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang Hồ Văn Phúc phổ biến pháp luật về tố cáo

tại hội nghị trực tuyến của ngành Điện lực

      Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức nhiều hoạt động khác nhằm phong phú các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật như: Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo (theo quy định của Luật Tố cáo mới 2018) cho công nhân viên ngành Điện lực trên toàn tỉnh thông qua hội nghị trực tuyến, hàng tháng thực hiện sinh hoạt “Ngày pháp luật”, đăng tải văn bản pháp luật, thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử, treo băng rol, khẩu hiệu hưởng ứng trước trụ sở cơ quan,…

                                                                                                                   Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>