Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020
03/11/2020

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020

      Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch số 881/KH-TT về việc hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh tiền Giang đã tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng gồm: duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề Ngày Pháp luật hàng tháng; thường xuyên đăng tải các tài liệu tuyên truyền các luật mới ban hành hoặc có hiệu lực thi hành trong năm 2020 lên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Tiền Giang; treo băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền trong tháng cao điểm từ ngày 09/10 đến hết ngày 09/11/2020,…

      Đặc biệt hưởng ứng, ngày 02/11/2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tọa đàm tìm hiểu các quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, đã làm rõ các vấn đề thực tiễn tại cơ quan qua áp dụng thời gian qua để thực hiện đúng quy định trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Tiền Giang vào cuối năm 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời, tại buổi tọa đàm cũng đã làm rõ các vấn đề vướng mắc trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức qua công tác thanh tra những năm gần đây để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Tiền Giang, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công chức./.

                                                                                                                                                                                   Văn phòng
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>