Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ thục hành chính năm 2019.
26/02/2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ thục hành chính năm 2019.

      Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 08/KH-TT ngày 29/01/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 và đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan các nội dung Quyết định số 21/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 08/KH-TT để tổ chức thực hiện trong năm 2019.

      Qua triển khai kế hoạch, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Văn phòng, Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan rà soát lại thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo; lĩnh vực phòng, chống tham nhũng để điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo quy định mới của Luật Tố cáo năm 2018 (Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2019).

      Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai 10 bộ thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang./.

                                                                                                                  Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>