Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh Tiền Giang trong quý I/2019
08/04/2019

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh Tiền Giang trong quý I/2019

      Trong quý I năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai 10 bộ thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong quý I năm 2019 là 32 hồ sơ, gồm: Tiếp công dân 10 lượt 14 người (tiếp dân thường xuyên); xử lý đơn thư 22 đơn (05 khiếu nại; 06 tố cáo; 11 kiến nghị phản ánh, yêu cầu). Kết quả xử lý: Lưu 09 đơn không đủ điều kiện, lập thủ tục chuyển 10 đơn đến cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn, hoàn trả 02 đơn; trả lời 01 đơn.

      Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Tiền Giang còn tham mưu giải quyết 01 đơn khiếu nại theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm 2018 chuyển sang. Kết quả: Đã thẩm tra xác minh, báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

      Thực hiện Nghị định số 61/2018/ND-CP của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, do Luật Tố cáo (năm 2018) mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 nên đang thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định mới cho phù hợp với thủ tục giải quyết tố cáo, dự kiến sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong quý 2/2019.

      Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: Tiếp tục rà soát 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua rà soát, đang tiến hành điều chỉnh lại bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo theo quy định mới của Luật Tố cáo, dự kiến sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lại trong quý 2/2019.

      Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch số 08/KH-TT ngày 29/01/2019 của Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 cho cán bộ, công chức; phân công cán bộ làm công tác tiếp công dân và cán bộ phụ trách pháp chế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

      Bên cạnh đó, trong quý I năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-TT ngày 22/02/2019 về việc kiểm tra đột xuất công tác tiếp dân đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo đối với 02 sở, ngành và 03 đơn vị cấp xã.

      Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, Thanh tra tỉnh Tiền Giang quán triệt trong nội bộ cơ quan và triển khai Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ công chức. Qua đó, Chánh Thanh tra luôn quan tâm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ rà soát, kiến nghị điều chỉnh TTHC thuộc thẩm quyền quản lý không còn phù hợp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC, nhằm giảm bớt thời gian và phiền hà cho công dân./.

                                                                                                                                 Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>