Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh Tiền Giang trong quý II/2019.
20/06/2019

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh Tiền Giang trong quý II/2019.

      Trong quý II năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai 10 bộ thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tại Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong quý II năm 2019 là: 80 hồ sơ, gồm:

      + Tiếp công dân: Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiếp 43 lượt 45 người (công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên đã tiếp 41 lượt với 43 người; lãnh đạo tiếp định kỳ 02 lượt 02 người).

      + Xử lý đơn thư: Tiếp nhận 37 đơn (06 khiếu nại; 10 tố cáo; 21 kiến nghị phản ánh, yêu cầu). Kết quả xử lý: Lưu 10 đơn không đủ điều kiện xử lý, lập thủ tục chuyển 18 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn, hoàn trả 05 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền; có công văn trả lời 04 đơn.

      Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tham mưu giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh do UBND tỉnh giao: 02 đơn. Đến nay, đã có báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh 01 đơn; 01 đơn đang tiến hành thẩm tra xác minh.

      Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 19 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

      Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục rà soát 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện và phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua rà soát, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đang rà soát để điều chỉnh, bổ sung bộ thủ tục về giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) khi có thông tư hướng dẫn.

      Trong quý II năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 17/KH-TT ngày 22/02/2019 về việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tiếp công dân đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 15 đơn vị gồm: 06 sở, ngành và đơn vị trực thuộc sở, ngành; 01 UBND cấp huyện và 8 UBND cấp xã.

      Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, Thanh tra tỉnh Tiền Giang quán triệt trong nội bộ cơ quan và triển khai Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức. Qua đó, Chánh Thanh tra luôn quan tâm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ rà soát, kiến nghị điều chỉnh TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh không phù hợp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC, nhằm giảm bớt thời gian và phiền hà cho công dân./.

                                                                                                                                                                   Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>