Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh Tiền Giang trong quý III/2019.
24/09/2019

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh Tiền Giang trong quý III/2019.

      Trong quý III năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai 10 bộ thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

      Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong quý III năm 2019 là: 64 hồ sơ, gồm:

      + Tiếp công dân: 20 lượt 25 người (tiếp dân thường xuyên). Lũy kế: 73 lượt với 84 người (cán bộ tiếp dân thường xuyên đã tiếp 71 lượt với 82 người, lãnh đạo tiếp 02 lượt với 02 người).

      + Xử lý đơn thư: Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận 40 đơn (13 khiếu nại; 06 tố cáo; 21 kiến nghị phản ánh, tranh chấp). Kết quả xử lý: Lưu 17 đơn không đủ điều kiện, lập thủ tục chuyển 12 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn, hoàn trả 03 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền; có công văn trả lời 08 đơn. Lũy kế 89 đơn (18 khiếu nại; 21 tố cáo; 50 kiến nghị, phản ánh).

       + Giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của UBND tỉnh: Tiếp nhận mới 02 đơn (đơn do UBND tỉnh giao thẩm tra, xác minh). Đến nay, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh 02/02 đơn, chờ đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết. Ngoài ra, có 02 đơn khiếu nại kỳ trước chuyển sang (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh giao thụ lý), đã có báo cáo xác minh 01/02 đơn, 01 đơn đang dự thảo báo cáo.

      Tình hình thực hiện cơ chế một cửa: Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa 40 hồ sơ (đã giải quyết 40 hồ sơ). Không có hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Hồ sơ được giải quyết đúng hạn 40, hồ sơ quá hạn 00.

      Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra tỉnh, đã trình UBND tỉnh xem xét để phê duyệt.

      Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục rà soát 10 thủ tục hành chính đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Kết quả, đang rà soát để điều chỉnh, bổ sung bộ thủ tục về giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo 2018 có hiệu lực từ  ngày 01/01/2019 và bộ TTHC lĩnh vực phòng, chống tham nhũng do Luật Phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 khi có thông tư hướng dẫn.

      Thực hiện Công văn số 264/VPĐĐBQH, HĐND &UBND-KSTT ngày 26/4/2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã phát 43 phiếu đánh giá cho tổ chức, cá nhân liên hệ thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại. Các trường hợp tiếp dân đối với vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài và việc nhận đơn nặc danh, không đủ điều kiện xử lý (24 vụ) không phát phiếu. Kết quả thu về 05/43 phiếu, các trường hợp còn lại không nhận được phiếu.

      Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-TT ngày 22/02/2019 về việc kiểm tra đột xuất công tác tiếp dân đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 23 đơn vị gồm 03 sở, ngành và đơn vị trực thuộc sở, ngành; 01 UBND cấp huyện và 19 UBND cấp xã.

      Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, Thanh tra tỉnh Tiền Giang quán triệt và triển khai trong nội bộ cơ quan Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức. Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ rà soát, kiến nghị điều chỉnh TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh không phù hợp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC, nhằm giảm bớt thời gian và phiền hà cho công dân./.

                                                                                                   Văn phòng
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>