Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020.
16/06/2020

      Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong quý II năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 68 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), gồm: tiếp công dân 25 lượt (tiếp thường xuyên); xử lý 42 đơn (11 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo, 22 đơn kiến nghị, phản ánh) và tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang giải quyết 01 đơn khiếu nại. Kết quả xử lý: lưu 14 đơn không đủ điều kiện xử lý, lập thủ tục chuyển 14 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn, trả lời 14 đơn không thuộc thẩm quyền. Đối với đơn khiếu nại đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết.

      Tất cả hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa và giải quyết đúng hạn, trong đó có 28 hồ sơ xử lý đơn được tiếp nhận và xử lý trước hạn.

      Trong 10 thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh Tiền Giang, trong quý II chỉ có 02/07 thủ tục phát sinh hồ sơ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 29 hồ sơ (28 hồ sơ của thủ tục xử lý đơn và 01 hồ sơ trả kết quả của thủ tục tiếp công dân).

      Tiếp tục lấy phiếu đánh giá của tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại. Kết quả, không có trường hợp kiến nghị, phản ánh về nội dung và việc thực hiện bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      Trong quý II năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp sở, đơn vị trực thuộc sở và UBND cấp xã thông qua việc kiểm tra đột xuất việ thực hiện công tác tiếp công dân. Qua kiểm tra, các đơn vị đều có niêm yết các thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo đầy đủ theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 và Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

      Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham gia đối thoại trực tiếp với công dân (01 vụ) trong quy trình giải quyết khiếu nại trước khi ban hành quyết định giải quyết./.

                                                                                                                                                                   Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>