Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
05/03/2021

      Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 17/3/2020 và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang và về việc phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện, tình hình của cơ quan và tổ chức thực hiện trong năm 2020 đạt kết quả sau:

      - Về hạ tầng kỹ thuật CNTT: duy trì mạng nội bộ (LAN), đảm bảo mỗi cán bộ, công chức đều được trang bị 01 máy tính để làm việc; trang bị tường lửa, thực hiện kết nối sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh và mạng của các cơ quan thuộc khối Đảng.

      - Về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin: xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo quy chế, quy định hiện hành, thực hiện kiểm soát chặt chẽ bằng tường lửa, trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền, bố trí máy không kết nối mạng để soạn thảo văn bản mật.

      - Ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử) trong xử lý văn bản đi, đến: đảm bảo có sự tham gia đầy đủ của chuyên viên, lãnh đạo, văn thư vào quá trình xử lý văn bản đi, đến. 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản mật) đều được xử lý trên phần mềm. Việc gửi văn bản đến các bộ, ngành Trung ương và ngoài tỉnh, được ký số và gửi liên thông trên trục quốc gia. 100% cán bộ, công chức đều được cấp phát tài khoản, thường xuyên sử dụng phần mềm để giải quyết công việc được giao.

      - 100% cán bộ, công chức đều được cấp thư điện tử công vụ và thường xuyên sử dụng thư để phục vụ công tác.

      - Thực hiện ứng dụng tốt chữ ký số trong phát hành văn bản đi, 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) đều được ký số. Có sự tham gia đầy đủ chữ ký số của cá nhân Ban lãnh đạo và chữ ký số của cơ quan. Văn bản được ký số đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

      - Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã xây dựng phần mềm chuyên ngành về Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo và triển khai, sử dụng hiệu quả ở các sở, ngành; các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua phần mềm, xử lý được chồng chéo, trùng lặp trong thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Đồng thời, theo dõi, quản lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, quản lý được các đơn thư trùng lặp, theo dõi chặt chẽ quá trình giải quyết để có tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo hoặc hướng dẫn, đôn đốc giải quyết kịp thời; phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

      - Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Tiền Giang còn ứng dụng các phần mềm quản lý chuyên ngành khác vào hoạt động như: hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp, khai báo thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội; ...

      - Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp: Thanh tra tỉnh Tiền Giang có trang thông tin điện tử, thường xuyên đăng tải kịp thời các tin tức, sự kiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến các mức độ 2, 3, 4 về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử cơ quan, cổng dịch vụ công của tỉnh để người dân và doanh nghiệp khai thác, sử dụng.

      Qua kết quả thực hiện trong năm, Thanh tra tỉnh Tiền Giang là đơn vị dẫn đầu, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020./.

                                                                                                                                                                                  Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>