Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
10/07/2019

      Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Thông báo số 349/TB-UBND ngày 19/12/2018 về ý kiến kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân năm 2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 17/KH-TT ngày 22/02/2019 về việc phối hợp với Sở Tư pháp và Ban Tiếp công dân tỉnh (thành lập Tổ kiểm tra) tổ chức kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở, ngành và đơn vị trực thuộc sở trong năm 2019. Theo kế hoạch, năm 2019, Tổ kiểm tra tăng cường kiểm tra công tác tiếp công dân của các sở, ngành và đơn vị trực thuộc sở.

      Kết quả trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân tại 25 đơn vị (gồm 18 Ủy ban nhân dân cấp xã; 01 Ủy ban nhân dân cấp huyện; 03 sở và 03 đơn vị trực thuộc sở). Qua kiểm tra, nhận thấy có sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, có sự quan tâm, chủ động tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị trực thuộc sở.

      Tại các đơn vị trực thuộc sở có bố trí bàn tiếp công dân và niêm yết đầy đủ thông báo lịch tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, các thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo để công dân đến thực hiện thủ tục hành chính biết về quyền, nghĩa vụ trong việc khiếu nại, tố cáo. Hầu hết thủ trưởng các đơn vị có mặt tại địa điểm tiếp công dân theo lịch đã thông báo và chủ động mời công dân đến tiếp để giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hồ sơ vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh được các đơn vị cập nhật đầy đủ vào phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo để tiện theo dõi thông tin giữa các cấp từ xã, huyện đến tỉnh.

      Đặc biệt, một số xã đã bố trí địa điểm tiếp công dân riêng biệt, có cơ sở vật chất thuận tiện, tạo điều kiện cho công dân đến liên hệ, khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật.

      Trong 6 tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp và Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và một số xã nhằm không ngừng củng cố, nâng chất công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                                                                                     Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>