Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018.
22/10/2018

Kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018.

      Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Thông báo số 331/TB-UBND ngày 15/12/2017 về ý kiến kết luận hội nghị tổng kết 02 năm thi hành Luật Tiếp công dân, 01 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp và Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và một số sở, ngành.

      Trong 9 tháng đầu năm, đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân đối với 81 đơn vị, gồm 77 UBND cấp xã; 02 UBND cấp huyện; 02 sở.

      Qua các cuộc kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhận thấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quan tâm đến công tác tiếp dân và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân, có sự chuyển biến tích cực trong ý thức về vai trò, nhiệm vụ của Chủ tịch đối với công tác tiếp dân; thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã qua Đài Truyền thanh được tổ chức thực hiện tốt hơn so với những năm trước.

      Bên cạnh những chuyển biến tốt, vẫn còn một vài đơn vị chưa quan tâm sâu sát, chưa thể hiện hết trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với công tác tiếp dân, còn tình trạng Chủ tịch không có mặt tại địa điểm tiếp công dân (trụ sở Ủy ban nhân dân xã) trong ngày tiếp công dân theo lịch đã công bố mà không ủy quyền cho cấp phó tiếp thay, cũng không có thông báo dời lịch tiếp dân.

      Tại hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiêm đối với một số xã, phường chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định pháp luật. Đến nay, có 7/9 đơn vị thuộc các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, thị xã Gò Công thực hiện việc kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm./.

                                                                    Văn phòng

 
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>