Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2020
06/07/2020

      Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Thông báo số 416/TB-UBND ngày 04/12/2019 về ý kiến kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 71/KH-TT ngày 05/02/2020 về việc tổ chức kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, UBND cấp huyện, sở, ngành và đơn vị trực thuộc sở trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

      Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành kiểm tra đối với 32 cơ quan, đơn vị, gồm: 29 UBND cấp xã; 01 UBND cấp huyện; 01 sở và 01 đơn vị trực thuộc sở. Qua kiểm tra, hầu hết Chủ tịch UBND các cấp, đặc biệt là Chủ tịch UBND cấp xã có quan tâm đến công tác tiếp công dân và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân, có sự chuyển biến tích cực trong ý thức về vai trò, nhiệm vụ của Chủ tịch trong việc trực tiếp tiếp công dân theo quy định pháp luật.

      Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở, ngành cũng có sự quan tâm, tổ chức tiếp công dân theo quy định tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND 25/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định về tổ chức tiếp công dân đối với cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

       Bên cạnh đó, việc bố trí địa điểm tiếp công dân và thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân được quan tâm tốt hơn so với trước. Tất cả sở, ngành và UBND huyện cấp huyện được kiểm tra có đăng lịch tiếp công dân của thủ trưởng lên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Việc phát sóng lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp xã qua Đài Truyền thanh được tổ chức thực hiện tốt.

      Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm như: đóng cửa phòng tiếp công dân trong giờ hành chính, UBND một số xã chưa có địa điểm tiếp công dân riêng mà bố trí chung với phòng làm việc hoặc phòng của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, chưa tạo điều kiện thuận tiện cho công dân đến liên hệ,...

      Trong 6 tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp và Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường kiểm tra đối với UBND các huyện, thành, thị và một số xã nhằm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                         Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>