Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Một số mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
18/01/2021

      Thực hiện Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) được 13.364 cuộc với tổng số 461.551 người dự (trong đó triển khai cán bộ công chức, viên chức, người lao động 1.976 cuộc với 54.907 người dự và triển khai ra người dân 11.388 cuộc với 406.644 người tham dự) gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Đặc biệt, nhiều địa phương đã áp dụng nhiều mô hình mới trong công tác tuyên truyền, như: tọa đàm, thi hái hoa dân chủ, thi tiểu phẩm (biểu diễn trực tiếp hoặc ghi hình) ... gắn với nhận diện dấu hiệu tham nhũng, gây phiền hà, nhũng nhiễu ở từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

      Năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 284 cuộc tuyên truyền với hình thức tọa đàm về các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhụng năm 2018, có 9.215 đại biểu tham dự. Tại các cuộc tọa đàm đã có nhiều ý kiến thảo luận làm rõ hơn các quy định của pháp luật về PCTN. Từ đó, việc hiểu biết, nhận thức về pháp luật về PCTN được dễ dàng hơn. Qua đó, nhận diện được các hành vi có dấu hiệu tham nhũng, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc.

      Có 02 cơ quan tổ chức cuộc thi tiểu phẩm:

      Một là, UBND huyện Châu Thành tổ chức cuộc thi biểu diễn (trực tiếp) tiểu phẩm. Tổng số có 24 tiểu phẩm dự thi của 23/23 xã, thị trấn và 01 tiểu phẩm của Toà án nhân dân kết hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Có 10/24 tiểu phẩm vào vòng chung kết. Kết quả, có 01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải khuyến khích. Kế hoạch chi tiết cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành, tại địa chỉ:

http://chauthanh.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/to-chuc-hoi-thi-tim-hieu-kien-thuc-phap-luat-ve-phong-chong-chong-tham-nhung-nam-2020-tren-ia-ban-huyen-chau-thanh/21788240.

Ông Lê Văn Hưởng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh (giữa) trao giấy khen cho các tiểu phẩm đạt giải

      Hai là, UBND thị xã Cai Lậy tổ chức cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền (ghi hình tiểu phẩm dự thi). Có 56 video clip dự thi. Có 34 video clip được chọn vào vòng chung kết. Kết quả, có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích. Xem các tiểu phẩm đạt giải được đăng tải tại địa chỉ:

http://txcailay.tiengiang.gov.vn/detailvideos

Ông Lê Văn Vũ - Phó Chủ tịch HĐND thị xã (giữa) trao giấy khen cho các tác phẩm đạt giải

      Ngoài ra, thị xã Gò Công thực hiện đóng khung thành bảng có kích thước 80cm x 40cm treo trước cửa phòng làm việc tại 51 cơ quan, đơn vị (12/12 phường, xã; 12/12 phòng, ban chuyên môn; 27/27 trường học) để tuyên truyền về các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

      Năm 2021, UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền các hình thức sáng kiến mới, phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức và ra Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                       Đoàn Văn Nỉ - PTP. Phòng Thanh tra PCTN&GS,KT,XLSTT

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>