Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu năm 2021 trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
26/02/2021

      Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang, Thanh tra tỉnh đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào cuối năm 2020 tại Quyết định số 102/QĐ-TT ngày 29/9/2020.

      Trên cơ sở đó, năm 2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức vận hành việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan. Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 với 06 mục tiêu cụ thể đề ra đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng lực lượng và hiện đại hóa hoạt động cơ quan; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu đã đề ra (Kế hoạch số 111/KH-TT ngày 18/02/2021), đồng thời, ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ trong năm 2021 để duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống. Việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động, tiếp tục chuẩn hóa các quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có liên quan, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh Tiền Giang, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                                                                       Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>