Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang triển khai các nhiệm vụ góp phần thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19
08/10/2021

      Từ giữa năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tác động tiêu cực đến hoạt động ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh và dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu của năm 2021. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Thanh tra tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh; trong đó, góp phần hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch dịch COVID-19, gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

      Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 920/KH-TT ngày 30/9/2021 về kế hoạch công tác của ngành Thanh tra phục vụ triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 909/KH-TT ngày 28/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 liên quan đến nhiệm vụ của ngành Thanh tra. Quán triệt sâu rộng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để cán bộ, công chức trong ngành nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021 gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

      Thực hiện Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết, không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Chánh Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với thực tế, bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19.

      Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu Chánh Thanh tra các sở, ngành tỉnh và Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã trước khi xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, cần chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin, tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương quản lý, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lặp, chồng chéo, đáp ứng yêu cầu phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau quá trình diễn ra đại dịch COVID-19, (lưu ý xem xét hạn chế việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, không đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra khi chưa thật sự cần thiết), chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

      Đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã điều chỉnh giảm 228 cuộc thanh tra, kiểm tra trong thời gian diễn ra dịch bệnh, tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và có kế hoạch tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát nhằm góp phần hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19./.

                                                                                                                                                                                   Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>