Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Những hạn chế, thiếu sót của Sở Tư pháp tại Kết luận thanh tra số 61/KL-TT
30/12/2015

Ngày 17/12/2015, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 61/KL-TT về việc thanh tra việcthực hiện chức năng quản lý nhà nước về công chứng và hộ tịch, luật sư; quản lýthu chi các loại phí, lệ phí từ năm 2012-2014 đối với Sở Tư pháp tỉnh TiềnGiang.

Những hạn chế, thiếu sót của Sở Tư pháp tại Kết luận thanh tra số 61/KL-TT
            Theo Kết luận số 61/KL-TT,Thanh tra tỉnh đã phát hiện một số sai sóttrong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Sở Tư pháp 03 năm qua nhưsau:

1. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch:

1.1. Không kiến nghịcấp có thẩm quyền xử lý việc bố trí cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch khôngđủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, Điều 81 Nghị định số 158/2005/NĐ-CPngày 27/12/2005 của Chính phủ.

1.2. Số lượng cán bộ hộ tịch được bồi dưỡng nghiệp vụ khôngđầy đủ:

- Từ năm 2012 đến năm2014 không tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện.

- Về bồi dưỡng cán bộ, công chức tư pháphộ tịch cấp xã tỷ lệ còn thấp: năm 2012 đạt 76,5% và năm 2014 đạt 39,2%.

1.3. Hồ sơ thủ tụcgiải quyết các việc về hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở còn nhiều thiếu sót:

- Việc khóa sổ hộ tịch tại sự kiện hộ tịchcuối cùng không ghi vào một trang trống liền kề.

- Sửa chữa sai sót do ghi chép trong Sổ hộtịch không ghi họ và tên, không có chữ ký của người đã sửa hoặc ngày, tháng,năm sửa hoặc chưa thực hiện đóng dấu vào phần đã sửa chữa.

- Khai sinh: cha, mẹ lựa chọn quốc tịchViệt Nam cho con, nhưng chấp thuận lập thủ tục khai sinh đặt tên của trẻ em làtên nước ngoài.

- Khai tử: Sở Tư pháp không gửi cho Cụclãnh sự, Bộ Ngoại giao bản sao Giấy chứng tử để thông báo cho cơ quan có thẩmquyền của nước mà người chết là công dân hoặc thường trú.

- Ghi chú ly hôn: việc ghi vào sổ ly hônđã tiến hành ở nước ngoài số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn còn nhiều so vớiquy định.

- Bổ sung, điều chỉnh hộ tịch: Trong cộtghi chú của sổ đăng ký hộ tịch Cán bộ tư pháp hộ tịch không ghi họ và tên,không có chữ ký của người điều chỉnh, ngày điều chỉnh và không đóng dấu hoặcchỉ có ghi họ tên người điều chỉnh, không đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

1.4. Thẩm định hồ sơ,trình UBND cấp tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩmquyền của UBND cấp tỉnh:

- Kết hôn: văn bản niêm yết việc kết hônthiếu nội dung thông tin về dự kiến thời gian đăng ký kết hôn; biên bản phỏngvấn kết hôn không có cam kết của người phiên dịch và hẹn trả kết quả chậm thờigian so với quy định.

- Nhận cha, mẹ, con: Văn bản niêm yết việcnhận cha, mẹ con không nêu đầy đủ thông tin, như: Hộ chiếu (CMND) người nhận,giới tính người được nhận, dự kiến thời gian đăng ký việc nhận cha mẹ; quyếtđịnh về việc đăng ký nhận cha, mẹ, con không đúng theo biểu mẫu quy định; tínhsai, kéo dài thời gian hẹn trả kết quả theo quy định.

- Về quốc tịch: thời gian trả kết quả chongười dân trễ hẹn còn nhiều.

2. Công tác quản lý nhà nước về luật sư:

Sở Tư pháp còn một số thiếu sót trong côngtác quản lý:

- Không trực tiếp theo theo dõi, giám sátvề thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư là vi phạmkhoản 2, Điều 17 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ.

- Chậm tham mưu và tham mưu không đầy đủ nội dung theoQuyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Một số VPLS, Đoàn Luật sư báo cáo định kỳ không đầyđủ là vi phạm khoản 1, khoản2, Điều 31 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp chưa xửlý nghiêm các tổ chức hành nghề luật sư theo quy định.

- Không kiểm tra và yêu cầu Đoàn Luật sư báo cáo việctriển khai Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩavụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư theo chỉ đạo củaUBND tỉnh tại văn bản số 1854/UBND-NC ngày 05/5/2014.

3. Công tác quản lý thu, chilệ phí hộ tịch và lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Văn phòng Sở Tư pháp:

- Công tác hạch toán: kế toán hạch toán gộp chung nguồn lệ phí hộ tịch và lệ phí lý lịchtư pháp được trích để lại để chi là vi phạm mục D, phần IV Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

- Chưa thực hiện đúng nguyên tắc kế toán:chứng từ chi không thể hiện nội dung công việc phục vụ cho hoạt động thu lệphí, chi bồi dưỡng công tác thu phí không đúng đối tượng.

- Chi tiếp khách sai nguồn với tổng sốtiền 40.850.000đ là không theo quy định tại: khoản 4, Văn bản số 4575/UBND-NCngày 18/8/2008 của UBND tỉnh; khoản 4, Văn bản 3620/UBND-NC ngày 01/8/2014 củaUBND tỉnh và khoản 8, mục B Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của BộTài chính.

4. Công tác quản lý thu, chi phíbán đấu giá tài sản:

4.1. Đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giátài sản:

- Từ ngày 1/5/2012đến 31/10/2014, không thu phí đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012, hậu quả làm giảm nguồnthu cho đơn vị với tổng số tiền là 313.610.745đ.

- Chi tiền bồi dưỡng bán đấu giá, biên bản không ghi nhận đầy đủ các đốitượng trực tiếp tham gia theo hướng dẫn tại Văn bản số 2628/UBND-CN ngày20/6/2012 của UBND tỉnh với tổng số tiền 59.200.000đ.

4.2. Đối với Sở Tư pháp:

- Trong quá trình thẩm định lấy ý kiến về dựthảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấugiá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mặc dù có ý kiến bằngvăn bản của Sở Tài chính và thống nhất của nhiều ngành là Trung tâm được để lại80% trên tổng số tiền phí thu được đểtrang trải cho việc bán đấu giá và thu phí, phần 20% số tiền thu phí còn lạiTrung tâm phải nộp vào ngân sách nhà nước, nhưng Sở Tư pháp thiếu khách quanvẫn thẩm định đề xuất cho giảm tỷ lệ nộp NSNN xuống còn 0%. Việc thẩm định, đề xuất cho phép Trung tâm để lại 100% phí đấu giá, phítham gia đấu giá là không đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Không tham mưu kịpthời cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong việc ban hành quy định thu phí đấu giá, phítham gia đấu giá theo quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 và chưa hướngdẫn nghiệp vụ kịp thời cho Trung tâm, hậu quả làm giảm nguồn thu cho Trung tâm như đãnêu trên.

5. Về công tác quản lý thu, chi nguồnlệ phí công chứng:

- Các phòng công chứng thực hiện thu phí công chứng không đúng quy định tại Phần II Thông tưliên tịch số 91/2008/TTLT-BTP-BTC và Điều 2 Thông tư liên tịch số08/2012/TTLT-BTP-BTC.

- Phòng Công chứng số 1 đã chi khoán công tác phí trong tỉnh cho CBVC màcòn chi tiền xăng công tác phí cho CBVC để công tác thường xuyên là không đúngqui định.

- Cácphòng công chứng chi tiếp khách nhưng không có nội dung công việc phục vụ chonhiệm vụ của đơn vị là sai quy định về việc kiểm tra, kiểm soát chứng từ chi phí.

- Việc quản lý ghi biên lai không đúng quy định.

6. Công tác xét duyệt quyết toán ngân sách hàng nămđối với các đơn vị trực thuộc:

Sở Tư pháp chưa tổ chức thực hiệntốt công tác xét duyệt quyết toán hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc, đểxảy ra nhiều sai phạm về chế độ, chứng từ thu – chi như trên là vi phạm quyđịnh tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính.

      Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Giám đốcSở Tư pháp tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để từ đóđề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, nhược điểm nhằm thực hiện tốt hơn việcthực hiện chức năng quản lý nhà nước về tư pháp trong thời gian tới./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>