Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018.
27/02/2018

Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018.

      Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018.

      Ngày 12/3/2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức Kế hoạch số 124/KH-TT ngày 26/02/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh, phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018 trong cán bộ, công chức. Nội dung phát động thi đua: về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

      Qua kế hoạch, đã phát động các tổ chức đoàn thể cơ quan cùng phối hợp thi đua thực hiện nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính đơn vị trong năm 2018.

      Xem chi tiết Kế hoạch 124/KH-TT tại đây./.

                                                                                                                                                  Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>