Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020
10/02/2020

      Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17/01/2020 về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 77/KH-TT ngày 06/02/2020 phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, Thanh tra viên thực hiện, với các nội dung phát động chủ yếu như sau:

      - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra. Phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, Thanh tra viên trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả cải cách hành chính nhà nước.

      - Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; triển khai thực hiện các quy trình nội bộ, liên thông và điện tử đối với 19 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Thanh tra.

      - Xây dựng kế hoạch định hướng về công tác cán bộ năm 2020 theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

      - Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các hoạt động tại cơ quan, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

      - Sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhằm cung cấp thông tin kịp thời và phục vụ cho công dân, cơ quan, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn trong việc theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

                                                                                                                                                                      Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>