Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Sơ kết công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
22/06/2020

      Ngày 17/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo 6 tháng đầu năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ĐĐBQH - HĐND và UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Phòng Công tác HĐND tỉnh, Phòng Nội chính - Pháp chế; Thủ trưởng, Chánh Thanh tra các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Tiếp công dân, Chánh Thanh tra các huyện, thành, thị; Thành viên Tổ Giúp việc thành lập theo Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh; Ban lãnh đạo, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; Phóng viên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin).

      Kết quả 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số lượt công dân đã tiếp là 1.460 lượt với 1.712 lượt người đến điểm tiếp công dân để đề đạt nguyện vọng, gửi đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (giảm 305 lượt so cùng kỳ). Số vụ việc người dân KNTC, phản ánh, kiến nghị 1.369 vụ, gồm 139 vụ việc cũ và 1.230 vụ việc mới phát sinh. Trong đó: tiếp thường xuyên 1.029 lượt với 1.249 lượt người, có 09 lượt đoàn đông người với 133 người. Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 431 lượt với 463 lượt người, có 03 lượt đoàn đông người với 16 người.

      Có 100% sở, ngành và UBND cấp huyện xây dựng lịch tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị. Đồng thời có 06 sở, ngành, 11 huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất tiếp công dân đối với các đơn vị trực thuộc. Kết quả, đã tổ chức kiểm tra đột xuất việc tiếp dân của thủ trưởng đối với 109 cơ quan, đơn vị, gồm: cấp tỉnh kiểm tra 29 đơn vị (01 sở, 01 đơn vị thuộc sở và 27 xã, phường, thị trấn). Cấp huyện kiểm tra 80 đơn vị (Chủ tịch UBND 65 xã, phường, thị trấn và 15 phòng, ban).

      Tiếp nhận và xử lý đơn: các cơ quan hành chính nhà nước đã nhận 831 đơn, giảm 51 đơn so với cùng kỳ. Trong đó, có 53 đơn khiếu nại; 27 đơn tố cáo; 668 đơn kiến nghị, phản ánh, đơn tranh chấp và 83 đơn nặc danh, không đủ điều kiện xử lý.

      Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo: Đơn không thuộc thẩm quyền, chuyển đến cơ quan chức năng 07 đơn; trả lại đơn và hướng dẫn 33 đơn; đơn thuộc thẩm quyền 40 đơn gồm: 26 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo. Kết quả giải quyết, trong kỳ báo cáo thụ lý giải quyết 40 đơn khiếu nại, tố cáo và có 12 đơn kỳ trước chuyển sang. Tổng số đơn phải giải quyết từ đầu năm là 52 đơn, đã giải quyết 37/52 đơn, đạt 71,1%.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp cụ thể để làm tốt hơn trong công tác này thời gian tới.

Ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị phải nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo. Nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm nâng cao chất lượng. Tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

                                                                                                                                                                     Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>