Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
05/08/2019

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 3289/UBND-NCPC về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

      Để thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện một số nội dung trên địa bàn tỉnh như sau:

      - Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong đó đảm bảo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Luật PCTN năm 2018 phải được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      - Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền trong việc chấp hành thực thi công vụ, nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật; phải coi đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân và cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách.

      - Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm hiện nay như: Thuế, quản lý đất đai, môi trường, quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, thanh tra chuyên ngành, cảnh sát giao thông, tuyển dụng công chức, viên chức, hoạt động giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh, các hoạt động cấp phép…; thực hiện nghiêm công tác phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong chính lực lượng chức năng thi hành pháp luật như: Thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, quản lý thị trường.

      - Thực hiện nghiêm túc và đúng quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực được phân công nhất là việc công khai về trình tự thủ tục và kết quả giải quyết hồ sơ có liên quan đến người dân và doanh nghiệp; bố trí bảng điện tử để người dân có thể cập nhật, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các cơ quan chức năng thực hiện giám sát công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trang bị camera tại các điểm thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp và phân công cán bộ thường trực để theo dõi, giám sát./.

                                                                                                                                  Phòng Thanh tra PCTN và GS, KT, XLSTT.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>