Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tập huấn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
19/07/2019

Tập huấn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Thông báo số 87/TB-UBND ngày 20/3/2019 về tổ chức tập huấn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; đồng thời nhằm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nhất là từ cơ sở, Thanh tra tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch số 42/KH-TT ngày 21/6/2019 để tổ chức tập huấn.

      Ngày 17/7/2019, tại Phòng họp số 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

      Thành phần tham dự gồm: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đại diện Lãnh đạo Thanh tra và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành, thị; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổng số có 234 đại biểu tham dự.

      Nội dung chủ yếu: Triển khai quy định về công bố, công khai kết quả phê duyệt danh sách nhân sự trong Ban Thanh tra nhân dân; một số nội dung về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Ông Phạm Minh Châu - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật UB MTTQ VN tỉnh TG báo cáo tại hội nghị.

                    Ông Lê Công Định - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh TG báo cáo tại hội nghị.

           Ông Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận tại hội nghị.

      Qua buổi tập huấn, giúp cho Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiểu rõ các quy định và cách thức công bố, công khai kết quả phê duyệt danh sách nhân sự trong Ban Thanh tra nhân dân để Nhân dân nhận biết Ban Thanh tra nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nắm vững nghiệp vụ giám sát một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ và một số nội dung về hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động tại địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội./.

                                                                                                                                                     Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>