Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tập huấn mở rộng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo.
14/06/2019

Tập huấn mở rộng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo.

      Năm 2017, Thanh tra tỉnh Tiền Giang được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là phần mềm). Dự án đã được đầu tư xây dựng và cơ bản hoàn thành các nội dung xây dựng phần mềm, mua sắm thiết bị và đào tạo chuyển giao công nghệ trong năm 2018.

      Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Thông báo số 349/TB-UBND ngày 19/12/2018 về ý kiến kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân năm 2018, trong đó giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp hoàn chỉnh phần mềm để tiếp tục triển khai mở rộng cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính phủ trong năm 2019. Ngày 17/5/2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 39/KH-TT tập huấn mở rộng, hoàn chỉnh phần mềm.

      Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng Viễn thông Tiền Giang tổ chức 07 lớp tập huấn mở rộng đối tượng sử dụng phần mềm đến các đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện từ ngày 24/5/2019 đến ngày 31/5/2019 với 169 cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

      Tại các buổi tập huấn, học viên được thao tác trên máy tính với tài khoản dùng thử của mỗi cá nhân chạy trên phần mềm Demo. Nội dung tập huấn hướng dẫn đầy đủ các bước nhập dữ liệu từ quy trình tiếp công dân đến nhận và xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Sau khi tập huấn, học viên được cấp tài khoản chính thức sử dụng phần mềm.

      Dự kiến sắp tới sẽ cấp tài khoản và hướng dẫn lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng phần mềm để theo dõi, quản lý tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực ngành hoặc địa phương mình quản lý./.

                                                                                                     Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>