Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Cỡ chữ
Tập huấn sử dụng thử nghiệm phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
08/05/2018

Tập huấn sử dụng thử nghiệm phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 340/TB-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân và việc tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tiền Giang xây dựng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo (sau đây gọi tắt là phần mềm) nhằm xử lý tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chống trùng lặp đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Ngày 03/5/2018, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với  Sở Thông tin & Truyền thông, Viễn thông Tiền Giang tổ chức tập huấn sử dụng thử nghiệm phần mềm phần nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo một số sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh (trên 30 người) để lấy ý kiến hoàn thiện phần mềm trước khi đưa vào sử dụng chính thức./.

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET