Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Thanh tra tỉnh Tiền Giang thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2020.
13/02/2020

      Căn cứ vào các Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 31/12/2019 về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 -2020 và Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17/01/2020 về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhằm tiếp tục góp phần của cơ quan Thanh tra vào đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số của tỉnh Tiền Giang, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động về cải cách hành chính và chính quyền số, chính quyền điện tử, Thanh tra tỉnh Tiền Giang xây dựng các kế hoạch phát động cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” (Kế hoạch số 72/KH-TT ngày 05/02/2020) và phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” (Kế hoạch số 77/KH-TT ngày 06/02/2020) trong năm 2020.

      Ngày 11/02/2020, tại cuộc họp cán bộ, công chức, người lao động định kỳ của cơ quan, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phát động 02 nội dung thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Qua đó, quán triệt cán bộ, công chức, người lao động tham gia thi đua sôi nổi, đảm bảo trung thực, khách quan với một số nội dung thi đua chủ yếu sau:

      - Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;

      - Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật;

      - Cải cách thủ tục hành chính;

      - Cải cách bộ máy hành chính nhà nước;

      - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức;

      - Cải cách tài chính công;

      - Hiện đại hoá hành chính;

      - Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

      - Tìm hiểu về chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang.

      Dự kiến trong quý II/2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức thi vòng loại cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” trong cơ quan để lựa chọn những người đạt thành tích cao tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh vào quý III/2020. Đối với nội dung thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, đây là nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày của từng cán bộ, công chức, người lao động, vì vậy, sẽ thực hiện thi đua từ khi phát động cho đến hết năm 2020.

      Qua thực hiện 02 nội dung thi đua, cuối năm, Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tiền Giang xem xét cụ thể từng cá nhân cán bộ, công chức, người lao động để có đánh giá và khen thưởng phù hợp, đảm bảo công bằng, khách quan./.

                                                                                                                                                                   Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>