Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Cỡ chữ
Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức 2017
13/01/2017

/style/1468150/data/209/Tin02HNCBCCdd.JPG

Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức 2017
      Căn cứ Hướng dẫn số 60/HD-LĐLĐ ngày 19/10/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công văn 332/CĐVC ngày 24/11/2016 của Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động.

      Ngày 30/12/2016, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2017. Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Mười cùng với các Phó Chánh Thanh tra Hồ Văn Phúc, Lê Văn Hưởng và Nguyễn Nhật Trường chủ trì hội nghị. Toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh cùng tham dự Hội nghị này.

      Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động cơ quan, tình hình thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong năm vừa qua; báo cáo công tác tài chính năm 2016; báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2016; báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2016; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp hội nghị; Quy chế và Phướng án chi tiêu nội bộ năm 2017; kết quả khen thưởng và kết quả đánh giá cán bộ, công chức năm 2016, tiếp tục chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của từng cán bộ, công chức trong năm 2016 để cán bộ, công chức cơ quan cùng tham gia bàn bạc, góp ý, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa, khắc phục góp phần nâng cao việc thực hiện dân chủ trong hoạt động tại đơn vị.

      Dịp này, Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Mười đã kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm vừa qua gồm: 07 chiến sỹ thi đua cơ sở, 03 tập thể lao động tiên tiến, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Chủ tịch Công đoàn cơ sở biểu dương 06 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm qua.      Ngoài ra, qua hội nghị này, Chánh Thanh tra (người đứng đầu cơ quan) và Chủ tịch Công đoàn cơ sở (Tổ chức công đoàn tại cơ quan) tiếp tục ký kết giao ước thi đua cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoạt động công đoàn cơ sở năm 2017. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết năm 2017 với tinh thần dân chủ, khách quan, biểu quyết tập thể và theo ý kiến đa số, có 100% cán bộ, công chức thống nhất tán thành.


Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Mười (trái) và Chủ tịch CĐCS Nguyễn Nhật Trường (phải) ký kết giao ước thi đua
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET