Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Cỡ chữ
Thông báo xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển năm 2018
28/08/2018

Thông báo xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển năm 2018

Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức, Thanh tra tỉnh Tiền Giang thông báo xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển năm 2018. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự tuyển xem thông tin chi tiết tại Thông báo số 585/TB-TT ngày 28/8/2018 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang./.

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET